českydeutschenglish
duben 2017
po
út
st
čt
so
ne
13
27
28
29
30
31
Hugo
1
Erika
2
14
Richard
3
Ivana
4
Miroslava
5
Vendula
6
Heřman/Hermína
Den vzdělanosti
7
Ema
8
Dušan
9
15
Darja
10
Izabela
11
Julius
12
Aleš
13
Vincenc
14
Anastázie
15
Irena
Neděle velikonoční
16
16
Rudolf
Pondělí velikonoční
17
Valérie
18
Rostislav
19
Marcela
20
Alexandra
21
Evženie
22
Vojtěch
23
17
Jiří
24
Marek
25
Oto
26
Jaroslav
27
Vlastislav
28
Robert
29
Blahoslav
30
18
1
2
3
4
5
6
7
Blahoslav
Řeka Bílina na Den Země

V pátek dne 21. dubna se uskutečnilo poprvé v letošním roce jarní vysazování původních říčních druhů ryb do řeky Bíliny ve spolupráci se společností Unipetrol. V řece se díky tomu rozroste populace plotice obecné, cejna velkého, jelce jesena, okouna říčního a ostroretky stěhovavé. Na pomoc při vypouštění přijely také děti ze základní školy Hostomice v rámci své vyuky, kterým byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vysazovaných ryb včetně názorných ukázek a následně si každý žák mohl šetrně vypustit několik jedinců ryb do řeky. Celkem během akce bylo vysazeno 200 kg ryb. Žáci hostomické základní školy vypustili první část ryb v 11 hodin dopoledne v Hostomicích u hasičárny.
Společnost Unipetrol spolupracuje na osazování řeky Bíliny již od roku 2010. Vysazování ryb probíhá vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim. Celkem již společnost do této aktivity investovala zhruba 500 000 Kč, což představuje 4 700 kg ryb. 

Tisková zpráva Unipetrol

26. duben 2017 ve 14:39
Proběhlo vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. dubna byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 40 000 ks plůdku o velikosti 3 cm do lokalit Chřibské Kamenice 30 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 10 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

24. duben 2017 v 09:22
Nový mimopstruhový rybářský revír 06 441 140 - Petri

Dne 22. 4. byl zahájen sportovní rybolov na nově vyhlášeném mimopstruhovém revíru 06 441 140 - Petri. Jedná se o nádrž s výměrem vodní plochy 9,7 ha v k. ú. Chabařovice (GPS 50°67'18.04"N, 13°95'59.68"E).
Na revíru platí aktuální Rybářský řád. Jelikož k vyhlášení revíru došlo až po vytištění současného Soupisu rybářských revírů, není v něm číslo revíru obsaženo. Na tomto revíru je povolen lov z plavidel typu Belly boat v maximálním počtu 5 plavidel současně.

24. duben 2017 v 08:48
Vymezení přístupu k lovu: Revír 441 095 - Markvartický rybník v Podještědí

Dle požadavků města Jablonné v Podještědí platí zákaz lovu ryb ze soukromých pozemků (celá pravobřežní linie od přítoku až po hráz) a z pozemků nepřístupných z veřejné komunikace.
Lov ryb povolen od začátku hráze směrem ke stavidlu, až 100 m za Zdislavinu studánku (úsek je označen cedulemi). Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka!

24. duben 2017 v 08:39
Změna čísla revíru - Pod vlečkou, MO Duchcov

Do loňského roku byla nádrž Pod vlečkou součástí rybářského revíru 441 003 Bílina 4.

Od roku 2017 je samostatným mimipstruhovým rybářským revírem

č. 06 441 139 Pod vlečkou.

Vodní nádrž Pod vlečkou se nachází v k. ú. Háj u Duchcova a má výměru 3,4 ha.

GPS:50°37'34.313"N, 13°43'51.982"E

14. duben 2017 v 11:13
Čištění Nechranické přehrady 2017 - jubilejní 10. ročník

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník tradiční akce Čištění Nechranické přehrady 2017, který pořádá dne 13. 5. 2017 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz ve spolupráci s Povodím Ohře s. p., a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpělého na březích nádrže v oblastech pod obcí Nová Víska, Poláky, Krhovice, Vadkovice a Lomazický výběžek. 

Po ukončení akce krátce po poledni bude pro zájemce připravena možnost exkurze do vodního díla Nechranice.

Čištěním Nechranické přehrady napomáháme především k ochraně vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém.

Sraz všech účastníků bude v 7 hod. na návsi obce Poláky.

Organizátor akce: Ing. Miloš Marek, tel.: 734 253 887

6. duben 2017 v 15:09
Obnova rybolovu na nádrži Oko

Po uskutečněné opravě výpustního zařízení bylo přistoupeno k obnově rybolovu na nádrži Oko v Chrastavě, mimopstruhový rybářský revír 441 013 Jeřický potok 2, podrevír 1.

6. duben 2017 v 11:01
Upozornění - úprava a doplnění formulace v rybářském řádu

Vážení rybáři, vážené rybářky,

v rybářském řádu a soupisu rybářských revírů pro rok 2017 je v odstavci Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu - vody pstruhové (str. 54) uvedeno neúplné znění:

  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.
celá a úplná formulace zní:
  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

 Za vzniklé nedopatření se omlouváme.

22. březen 2017 ve 12:59
Jarní práce v rybochovném zařízení Chabařovice

Také naše společné rybochovné zařízení v Chabařovicích zahájilo jarní výlovy a rozmnožování ryb v rybí líhni. Výlovem komorových rybníků je zajišťován plůdek a násada kapra do dalšího chovu nejen pro vlastní potřeby rybochovného zařízení, ale i celé řady MO, které se zabývají chovem kapra.

Časný termín výtěru, který je charakteristický pro štiku, je i obdobím počátku sezóny rozmnožování ryb v líhni tohoto zařízení. Štika je zde dále odchovávána do velikosti 3 až 4 cm (štika rychlená) a 15 až 30 cm (štika roček). Viz příspěvek níže.

Dalšími rozmnožovanými druhy je ostroretka stěhovavá, candát obecný, jelec jesen a tloušť. V roce 2016 dosáhlo Rybochovné zařízení Chabařovice rekordního výlovku kapra. Věříme, že i v letošním roce bude dosaženo dobrých výsledků v produkci ryb určených k zarybnění našich společných revírů.

21. březen 2017 v 08:45
Odstartovaly jarní zarybnění rybářských revírů

Počátkem druhé poloviny měsíce března přistoupil Severočeský územní svaz k zahájení zarybňování rybářských revírů. Jednou z prvních dodávek bylo zajištění 504 kg candátů o velikosti 18 až 40 cm a 497 kg štik o velikosti 30 až 60 cm. Tato cenná násada dravých ryb byla vysazena do MP revírů v době jejich hájení, což příznivě ovlivňuje jejich adaptaci v daných revírech.
V následujících týdnech bude přistoupeno k jarním zarybněním kaprem v celkovém množství cca 50.000 kg a dalšími druhy jako je amur, lín a štika v celkovém množství 3.000 kg.

Pstruhové revíry před 16. dubnem plánujeme bohatě zarybnit pstruhem duhovým tak, aby zahájení sezóny bylo pro většinu lovících úspěšné.

Letošní průběh zimy způsobil soustředění kormoránů na nezamrzající úseky řek a potoků. Tam, kde to je možné, bude nutné zvýšeným vysazováním ryb tyto škody alespoň částečně kompenzovat.

Po velmi bohatém zarybnění našich MP revírů na podzim r. 2016, kdy byl překročen plán zarybnění u většiny druhů o desítky procent a dobrým zajištěním násadových ryb na počátku letošního roku, byl zajištěn předpoklad bohatých úlovků na našich společných rybářských revírech.

21. březen 2017 v 08:03