českydeutschenglish
březen 2017
po
út
st
čt
so
ne
9
27
28
Bedřich
1
Anežka
2
Kamil
3
Stela
4
Kazimír
5
10
Miroslav
6
Tomáš
7
Gabriela
MDŽ
8
Františka
9
Viktorie
10
Anděla
11
Řehoř
Den přístupu ČR k NATO
12
11
Růžena
13
Rút/Matylda
14
Ida
15
Elena/Herbert
16
Vlastimil
17
Eduard
18
Josef
19
12
Světlana
20
Radek
21
Leona
22
Ivana
23
Gabriel
24
Marián
25
Emanuel
26
13
Dita
27
Soňa
28
Taťána
Začátek letního času
29
Arnošt
30
Kvido
31
1
2
14
3
4
5
6
7
8
9
Dita
Upozornění - úprava a doplnění formulace v rybářském řádu

Vážení rybáři, vážené rybářky,

v rybářském řádu a soupisu rybářských revírů pro rok 2017 je v odstavci Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu - vody pstruhové (str. 54) uvedeno neúplné znění:

  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.
celá a úplná formulace zní:
  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

 Za vzniklé nedopatření se omlouváme.

22. březen 2017 ve 12:59
Jarní práce v rybochovném zařízení Chabařovice

Také naše společné rybochovné zařízení v Chabařovicích zahájilo jarní výlovy a rozmnožování ryb v rybí líhni. Výlovem komorových rybníků je zajišťován plůdek a násada kapra do dalšího chovu nejen pro vlastní potřeby rybochovného zařízení, ale i celé řady MO, které se zabývají chovem kapra.

Časný termín výtěru, který je charakteristický pro štiku, je i obdobím počátku sezóny rozmnožování ryb v líhni tohoto zařízení. Štika je zde dále odchovávána do velikosti 3 až 4 cm (štika rychlená) a 15 až 30 cm (štika roček). Viz příspěvek níže.

Dalšími rozmnožovanými druhy je ostroretka stěhovavá, candát obecný, jelec jesen a tloušť. V roce 2016 dosáhlo Rybochovné zařízení Chabařovice rekordního výlovku kapra. Věříme, že i v letošním roce bude dosaženo dobrých výsledků v produkci ryb určených k zarybnění našich společných revírů.

21. březen 2017 v 08:45
Odstartovaly jarní zarybnění rybářských revírů

Počátkem druhé poloviny měsíce března přistoupil Severočeský územní svaz k zahájení zarybňování rybářských revírů. Jednou z prvních dodávek bylo zajištění 504 kg candátů o velikosti 18 až 40 cm a 497 kg štik o velikosti 30 až 60 cm. Tato cenná násada dravých ryb byla vysazena do MP revírů v době jejich hájení, což příznivě ovlivňuje jejich adaptaci v daných revírech.
V následujících týdnech bude přistoupeno k jarním zarybněním kaprem v celkovém množství cca 50.000 kg a dalšími druhy jako je amur, lín a štika v celkovém množství 3.000 kg.

Pstruhové revíry před 16. dubnem plánujeme bohatě zarybnit pstruhem duhovým tak, aby zahájení sezóny bylo pro většinu lovících úspěšné.

Letošní průběh zimy způsobil soustředění kormoránů na nezamrzající úseky řek a potoků. Tam, kde to je možné, bude nutné zvýšeným vysazováním ryb tyto škody alespoň částečně kompenzovat.

Po velmi bohatém zarybnění našich MP revírů na podzim r. 2016, kdy byl překročen plán zarybnění u většiny druhů o desítky procent a dobrým zajištěním násadových ryb na počátku letošního roku, byl zajištěn předpoklad bohatých úlovků na našich společných rybářských revírech.

21. březen 2017 v 08:03
Zahájení výtěrové sezóny v rybochovném zařízení Chabařovice

V průběhu minulého týdne byly zahájeny v rybochovném zařízení Chabařovice první výtěry štiky obecné v tomto roce. Jako generační ryby pro výtěr jsme použili štiku z vlastního odchovu. Štika byla po jarním výlovu roztříděna podle pohlaví a po kontrole připravenosti jikernaček převezena na líheň v hlavní budově. Zde proběhl samotný výtěr jikernaček, následovalo oplození jiker a dále jejich odlepkování. Po odlepkování byly jikry přemístěny do inkubačních láhví. Vývoj jikry na aparátu bude probíhat v závislosti na teplotě vody cca 12-15 dní. 
Věříme, že v letošní sezóně dosáhneme optimálních výsledků v zajištění vlastního plůdku štiky obecné v množství 200-500 tis. ks a produkce rychlené štiky ve velikosti 3 cm v množství 50-75 tis. ks. 

20. březen 2017 v 08:44
Dočasný zákaz lovu na revíru 441 056 Svitava 4

Z důvodu opravy výpustního zařízení na nádrži Třeťák (MO Cvikov) platí s okamžitou platností zákaz lovu ryb až do odvolání.

3. březen 2017 ve 12:57
Dočasný zákaz lovu na revíru 06 441 108 - Ovčí rybník

Z důvodu havarijního poškození výpustního zařízení na nádrži Ovčí rybník (MO Jirkov) platí s okamžitou platností zákaz lovu ryb až do odvolání. 
 

27. únor 2017 ve 12:59
Dočasný zákaz lovu – nádrž Obecní rybník Mariánské Radčice

Z důvodu nutných změn rybářského revíru byl z popisu revíru č. 441 005 Bílina 6 vyjmut podrevír Obecní rybník a přilehlé propadliny. Předpokládáme, že v květnu by měl být znovu zahájen lov ryb na nádrži Obecní rybník, který bude nově samostatným revírem (s vlastním číslem revíru). V současné době nemáme pro tento rybník dočasně povolení k výkonu rybářského práva, proto je nutné respektovat zákaz lovu a vyčkat na zveřejnění nových údajů a na stanovení termínu zahájení lovu v roce 2017 po vydání příslušných rozhodnutí orgánu státní správy rybářství.

Přilehlé propadliny již nebudou součástí rybářského revíru z důvodu ukončení pronájmu a zákazu vstupu do území dobývacího prostoru SD a.s.

Děkujeme za pochopení a respektování zákazu lovu, který bude kontrolován rybářskou stráží.

23. únor 2017 v 11:08
Rozvoj populace úhoře říčního

I v roce 2016 pokračoval ČRS, z. s., SÚS v projektu Rozvoj populace úhoře říčního pořízením a vysazením 25 kg úhořího monté. Od roku 2013 bylo celkem zakoupeno více než 346 kg (cca 1.038.000 ks) úhořího monté za 2.815.000 Kč, které bylo v souladu s pravidly dotace vysazeno do migračně prostupných úseků řek Labe, Ohře, Ploučnice a Jizery v rámci územní působnosti ČRS, z. s., SÚS. I přes dotaci ve výši 100 % způsobilých výdajů uhradil ČRS, z. s., SÚS k pořízenému úhoři DPH v celkové výši 367.000 Kč. 

26. leden 2017 v 08:44
Změny v lovu ryb na revírech a ceny povolenek pro rok 2017

Na revírech Severočeského ÚS dochází od roku 2017 k určitým změnám zejména na pstruhových vodách. Především se jedná o zpřesnění lovu na umělou mušku od 1. září jen s klasickým muškařským vybavením, nebo na významných pstruhových revírech Ohře 8 A a Ohře 8 B bude platit zákaz lovu s háčky s protihrotem, vyjma lovu přívlačí s nástrahou nad 10 cm, která může mít i háčky s protihroty (lov velkých dravců jako štika, sumec).

Také na mimosptruhových vodách dochází k úpravě lovu na umělou mušku, a to v době od 1. 1. do 16. 6. pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce, přičemž nástrahy mohou být max. velikosti 4 cm (ochrana dravců v době rozmnožování před lovem pomocí větších velikostních kategorií streamerů s užitím muškařského prutu v době zákazu lovu přívlačí).

Budou platit další dílčí změny na některých revírech v bližších podmínkách výkonu rybářského práva nebo popisných záležitostech, rozsahu revírů a jejich součástí – podrevírů, což je uvedeno v územním soupisu revírů pro rok 2017 a některé záležitosti již byly také uvedeny na stránkách ÚS: www.crsusti.cz.

V roce 2017 bude opět platit výjimka pro lov 24 hod. denně na revíru Ohře 9 – ú. n. Nechranice, a to od 16. 6. do 31. 8.

Ceny územních povolenek ČRS, z. s., Severočeského územního svazu se pro rok 2017 nemění tj. zůstávají stejně jako v letech 2016 a 2015 na hodnotě 1 350 Kč za roční mimopstruhovou a 1 400 Kč je cena roční pstruhové povolenky. Stejné zůstávají ceny všech typů územních povolenek, krátkodobých povolenek i povolenek pro nečleny.

V roce 2017 je opět zdarma první povolenka pro děti do 15 let, územní mimopstruhová nebo pstruhová, a to za podmínek stanovených v MO (předpokládá se činnost v rybářském kroužku a zvládnutí základních znalostí potřebných pro lov ryb).

 

20. leden 2017 v 15:09
PF 2017

Vážení rybáři, ale i ostatní návštěvníci stránek ČRS, z. s., Severočeského územního svazu, do roku 2017 Vám všem přejeme plné kádě zdraví, radostný život a mnoho krásných chvil strávených v přírodě u vody. 

 

 

 

  

20. prosinec 2016 v 18:38