českydeutschenglish
květen 2017
po
út
st
čt
so
ne
17
24
25
26
27
28
29
30
18
Svátek práce
1
Zikmund
2
Alexej
3
Květoslav
4
Klaudie
Květnové povstání českého lidu
5
Radoslav
6
Stanislav
7
19
Den vítězství
8
Ctibor
9
Blažena
Den matek
10
Svatava
11
Pankrác
12
Servác
13
Bonifác
14
20
Žofie
Den rodin
15
Přemysl
16
Aneta
17
Nataša
18
Ivo
19
Zbyšek
20
Monika
21
21
Emil
22
Vladimír
23
Jana
24
Viola
25
Filip
26
Valdemar
27
Vilém
28
22
Maxmilián/Maxim
29
Ferdinand
30
Kamila
31
1
2
3
4
Vladimír
Vyjmutí podrevíru č. 2 Záclonárna z rybářského revíru 441 013 Jeřický potok 2

Na základě žádosti ČRS. z. s., SÚS a následném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje došlo k vyjmutí podrevíru č.2 z popisu rybářského revíru, který byl tvořen nádrží Záclonárna v rámci mimopstruhového rybářského revíru 441 013 Jeřický potok 2. 

19. květen 2017 v 10:17
Výjimka Mze ČR pro revír 441 051 Ploučnice 7 - nádrž Metud

Na základě iniciativy MO Stráž pod Ralskem zažádal ČRS, z. s., Severočeský územní svaz o výjimku pro lov mimo stanovenou denní dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v nádrži Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky, která platí od 16. 6. do 31. 8. 2017

Lov ryb je povolen v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

19. květen 2017 v 09:35
Individuální podmínky pro lov ryb na vodním díle Fláje

Od 13. května do 14. října 2017 je ve spolupráci Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského územního svazu a Povodí Ohře, s. p. umožněn individuální kontrolní odlov ryb na vodním díle Fláje, který probíhá za zvláštních podmínek a je umožněn pouze členům místních organizací Severočeského územního svazu.

Podmínky pro kontrolní individuální odlov na VD Fláje 

11. květen 2017 ve 14:46
Obnova rybolovu na revíru Obecní rybník Mariánské Radčice - 06 441 141

Dnem 4. 5. 2017 dochází k obnově rybolovu na mimopstruhovém rybářském revíru Obecní rybník Mariánské Radčice. Z důvodu nutných změn rybářského revíru byl z popisu revíru č. 441 005 Bílina 6 vyjmut podrevír Obecní rybník, který je nově samostatným revírem (s vlastním číslem revíru 06 441 141).
GPS: 50°34'36.054"N, 13°40'14.521"E

4. květen 2017 v 15:00
Řeka Bílina na Den Země

V pátek dne 21. dubna se uskutečnilo poprvé v letošním roce jarní vysazování původních říčních druhů ryb do řeky Bíliny ve spolupráci se společností Unipetrol. V řece se díky tomu rozroste populace plotice obecné, cejna velkého, jelce jesena, okouna říčního a ostroretky stěhovavé. Na pomoc při vypouštění přijely také děti ze základní školy Hostomice v rámci své vyuky, kterým byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vysazovaných ryb včetně názorných ukázek a následně si každý žák mohl šetrně vypustit několik jedinců ryb do řeky. Celkem během akce bylo vysazeno 200 kg ryb. Žáci hostomické základní školy vypustili první část ryb v 11 hodin dopoledne v Hostomicích u hasičárny.
Společnost Unipetrol spolupracuje na osazování řeky Bíliny již od roku 2010. Vysazování ryb probíhá vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim. Celkem již společnost do této aktivity investovala zhruba 500 000 Kč, což představuje 4 700 kg ryb. 

Tisková zpráva Unipetrol

26. duben 2017 ve 14:39
Proběhlo vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. dubna byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 40 000 ks plůdku o velikosti 3 cm do lokalit Chřibské Kamenice 30 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 10 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

24. duben 2017 v 09:22
Nový mimopstruhový rybářský revír 06 441 140 - Petri

Dne 22. 4. byl zahájen sportovní rybolov na nově vyhlášeném mimopstruhovém revíru 06 441 140 - Petri. Jedná se o nádrž s výměrem vodní plochy 9,7 ha v k. ú. Chabařovice (GPS 50°67'18.04"N, 13°95'59.68"E).
Na revíru platí aktuální Rybářský řád. Jelikož k vyhlášení revíru došlo až po vytištění současného Soupisu rybářských revírů, není v něm číslo revíru obsaženo. Na tomto revíru je povolen lov z plavidel typu Belly boat v maximálním počtu 5 plavidel současně.

24. duben 2017 v 08:48
Vymezení přístupu k lovu: Revír 441 095 - Markvartický rybník v Podještědí

Dle požadavků města Jablonné v Podještědí platí zákaz lovu ryb ze soukromých pozemků (celá pravobřežní linie od přítoku až po hráz) a z pozemků nepřístupných z veřejné komunikace.
Lov ryb povolen od začátku hráze směrem ke stavidlu, až 100 m za Zdislavinu studánku (úsek je označen cedulemi). Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka!

24. duben 2017 v 08:39
Změna čísla revíru - Pod vlečkou, MO Duchcov

Do loňského roku byla nádrž Pod vlečkou součástí rybářského revíru 441 003 Bílina 4.

Od roku 2017 je samostatným mimipstruhovým rybářským revírem

č. 06 441 139 Pod vlečkou.

Vodní nádrž Pod vlečkou se nachází v k. ú. Háj u Duchcova a má výměru 3,4 ha.

GPS:50°37'34.313"N, 13°43'51.982"E

14. duben 2017 v 11:13
Čištění Nechranické přehrady 2017 - jubilejní 10. ročník

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník tradiční akce Čištění Nechranické přehrady 2017, který pořádá dne 13. 5. 2017 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz ve spolupráci s Povodím Ohře s. p., a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpělého na březích nádrže v oblastech pod obcí Nová Víska, Poláky, Krhovice, Vadkovice a Lomazický výběžek. 

Po ukončení akce krátce po poledni bude pro zájemce připravena možnost exkurze do vodního díla Nechranice.

Čištěním Nechranické přehrady napomáháme především k ochraně vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém.

Sraz všech účastníků bude v 7 hod. na návsi obce Poláky.

Organizátor akce: Ing. Miloš Marek, tel.: 734 253 887

6. duben 2017 v 15:09