českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
Nový mimopstruhový revír Čtverec v Chrastavě

Od 1. července je zahájen lov ryb v novém rybářském revíru:

č. 07 441 142 ČTVEREC, voda mimopstruhová, 0,4 ha v k. ú. Chrastava.

V revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva:

- lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna,

- odstavení vozidel je povolenou pouze na panelové ploše u rybníčku (Hlubina) nad revírem, zákaz příjezdu motorovým vozidlem k rybníku Čtverec,

- zákaz lovu z hráze rybníku Hlubina, dle místního označení.

GPS pro příjezd a odstavení vozidla: 50°48'37.34"N, 14°58'12.98"E

GPS revíru Čtverec: 50°48'38.81"N, 14°58'10.10"E

 

 

28. červen 2017 ve 14:50
Čištění Nechranické přehrady 2017 - závěrečná zpráva

Dne 13. 5. 2017 se uskutečnil jubilejní 10. ročník této tradiční akce pořádaný Českým rybářským svazem, z. s., Severočeským územním svazem ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. a dalšími přilehlými obcemi. 
Tímto všem účastníkům akce, i těm, kteří ji podporovali, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci v navazujících ročnících.

Zavěrečná zpráva 

1. červen 2017 v 10:37
Vyjmutí podrevíru č. 2 Záclonárna z rybářského revíru 441 013 Jeřický potok 2

Na základě žádosti ČRS. z. s., SÚS a následném rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje došlo k vyjmutí podrevíru č.2 z popisu rybářského revíru, který byl tvořen nádrží Záclonárna v rámci mimopstruhového rybářského revíru 441 013 Jeřický potok 2. 

19. květen 2017 v 10:17
Výjimka Mze ČR pro revír 441 051 Ploučnice 7 - nádrž Metud

Na základě iniciativy MO Stráž pod Ralskem zažádal ČRS, z. s., Severočeský územní svaz o výjimku pro lov mimo stanovenou denní dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v nádrži Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky, která platí od 16. 6. do 31. 8. 2017

Lov ryb je povolen v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

19. květen 2017 v 09:35
Individuální podmínky pro lov ryb na vodním díle Fláje

Od 13. května do 14. října 2017 je ve spolupráci Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského územního svazu a Povodí Ohře, s. p. umožněn individuální kontrolní odlov ryb na vodním díle Fláje, který probíhá za zvláštních podmínek a je umožněn pouze členům místních organizací Severočeského územního svazu.

Podmínky pro kontrolní individuální odlov na VD Fláje 

11. květen 2017 ve 14:46
Obnova rybolovu na revíru Obecní rybník Mariánské Radčice - 06 441 141

Dnem 4. 5. 2017 dochází k obnově rybolovu na mimopstruhovém rybářském revíru Obecní rybník Mariánské Radčice. Z důvodu nutných změn rybářského revíru byl z popisu revíru č. 441 005 Bílina 6 vyjmut podrevír Obecní rybník, který je nově samostatným revírem (s vlastním číslem revíru 06 441 141).
GPS: 50°34'36.054"N, 13°40'14.521"E

4. květen 2017 v 15:00
Řeka Bílina na Den Země

V pátek dne 21. dubna se uskutečnilo poprvé v letošním roce jarní vysazování původních říčních druhů ryb do řeky Bíliny ve spolupráci se společností Unipetrol. V řece se díky tomu rozroste populace plotice obecné, cejna velkého, jelce jesena, okouna říčního a ostroretky stěhovavé. Na pomoc při vypouštění přijely také děti ze základní školy Hostomice v rámci své vyuky, kterým byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vysazovaných ryb včetně názorných ukázek a následně si každý žák mohl šetrně vypustit několik jedinců ryb do řeky. Celkem během akce bylo vysazeno 200 kg ryb. Žáci hostomické základní školy vypustili první část ryb v 11 hodin dopoledne v Hostomicích u hasičárny.
Společnost Unipetrol spolupracuje na osazování řeky Bíliny již od roku 2010. Vysazování ryb probíhá vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim. Celkem již společnost do této aktivity investovala zhruba 500 000 Kč, což představuje 4 700 kg ryb. 

Tisková zpráva Unipetrol

26. duben 2017 ve 14:39
Proběhlo vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. dubna byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 40 000 ks plůdku o velikosti 3 cm do lokalit Chřibské Kamenice 30 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 10 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

24. duben 2017 v 09:22
Nový mimopstruhový rybářský revír 06 441 140 - Petri

Dne 22. 4. byl zahájen sportovní rybolov na nově vyhlášeném mimopstruhovém revíru 06 441 140 - Petri. Jedná se o nádrž s výměrem vodní plochy 9,7 ha v k. ú. Chabařovice (GPS 50°67'18.04"N, 13°95'59.68"E).
Na revíru platí aktuální Rybářský řád. Jelikož k vyhlášení revíru došlo až po vytištění současného Soupisu rybářských revírů, není v něm číslo revíru obsaženo. Na tomto revíru je povolen lov z plavidel typu Belly boat v maximálním počtu 5 plavidel současně.

24. duben 2017 v 08:48
Vymezení přístupu k lovu: Revír 441 095 - Markvartický rybník v Podještědí

Dle požadavků města Jablonné v Podještědí platí zákaz lovu ryb ze soukromých pozemků (celá pravobřežní linie od přítoku až po hráz) a z pozemků nepřístupných z veřejné komunikace.
Lov ryb povolen od začátku hráze směrem ke stavidlu, až 100 m za Zdislavinu studánku (úsek je označen cedulemi). Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka!

24. duben 2017 v 08:39