českydeutschenglish
červen 2016
po
út
st
čt
so
ne
22
30
31
Laura
MDD
1
Jarmil
2
Tamara
3
Dalibor
4
Dobroslav
5
23
Norbert
6
Iveta/Slavoj
7
Medard
8
Stanislava
9
Gita
Vyhlazení obce Lidice
10
Bruno
11
Antonie
12
24
Antonín
13
Roland
14
Vít
15
Zbyněk
16
Adolf
17
Milan
18
Leoš
19
25
Květa
20
Alois
21
Pavla
22
Zdeněk
23
Jan
24
Ivan
25
Adriana
26
26
Ladislav
Den památky obětí komunistického režimu
27
Lubomír
28
Petr a Pavel
29
Šárka
30
1
2
3
27
4
5
6
7
8
9
10
Ladislav
Den památky obětí komunistického režimu
Dočasný zákaz lovu na revíru 06 443 073 Luční rybník

Z důvodu havarijního poškození dluží ve výpustním zažízení a následného snížení vodní hladiny platí dočasný zákaz lovu na pstruhovém rybářském revíru 06 443 073 Luční rybník (MO Šluknov) do odvolání. Na místě vyznačeno cedulemi. 

15. červen 2016 v 11:08
24 hod. lov ryb na revíru č. 441 043 Ohře 9 - ú. n. Nechranice v roce 2016

Severočeský ÚS opět požádal o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak na společenstvo ryb v revíru Ohře 9 - ú. n. Nechranice. Mnisterstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky takto:

  • výjimka z denní doby lovu platí od 16. června do 31. srpna 2016

Lov je povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov průběžně dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem, nedovolenému způsobu lovu apod.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

10. červen 2016 v 08:58
Výjimka Mze ČR pro revír Ploučnice 7 - podrevír METUD

Na základě iniciativy MO Stráž p. R. zažádal ČRS, z. s., Severočeský ÚS o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v podrevíru Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky.

Termíny, ve kterých výjimka platí: 

  • Červen 18. - 19. a 25. - 26. 2016
  • Červenec 9. - 10. a 16. - 17. 2016
  • Srpen  6. - 7. a  13. - 14. 2016

Lov je povolen vždy ze soboty na neděli i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V těchto striktně stanovených termínech bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru a podrevíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.  

10. červen 2016 v 08:52
Obnovení lovu na revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí

Po rekonstrukci rybníku se dnem 10. června 2016 obnovuje lov ryb na rybářském revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí v Jablonném v Podještědí.

V letech 2016 a 2017 bude obsádka významněji omezena z požadavku orgány ochrany přírody.

9. červen 2016 ve 12:57
Čištění Nechranické přehrady 2016 - závěrečná zpráva

Dne 14. 5. 2016 se uskutečnil již 9. ročník této tradiční akce pořádaný Českým rybářským svazem, z. s., Severočeským územním svazem ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. a dalšími přilehlými obcemi. 

Závěrečná zpráva

 

2. červen 2016 v 10:50
Vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. května byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 20 000 ks plůdku o velikosti 3cm do lokalit Chřibské Kamenice 16 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 4 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

25. květen 2016 v 10:30
Úprava podmínek lovu ryb na podrevíru Dubice 1 v revíru Ploučnice 3

V souvislosti se záměrem sportovně rekreačního využití vodní plochy Dubice 1 v rybářském revíru č. 441 049 Ploučnice 3 novým nájemcem příslušných pozemků dochází také k určitému omezení pro výkon rybářského práva. Ve vymezených úsecích platí zákaz lovu nebo jeho omezení v době provozu vodního lyžování. Žádáme všechny lovící, aby tyto zákazy respektovali a přednostně k lovu využívali jiné části obvodu nádrže a umožnili tak i do budoucna využívání tohoto podrevíru pro členy ČRS.

Mapka s vyznačením zákazu lovu

24. květen 2016 v 15:39
Změna termínu zákazu lovu ryb na podrevíru č. 3 - Očihovská

Upozorňujeme na změnu termínu konání závodu na revíru 441 074 Blšanka 2B, podrevír č. 3 - Očihovská, kde je ve stávajícím soupisu rybářských revírů uveden chybně zákaz lovu ryb od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016. Správný termín konání závodů je 21. 5. 2016, čili zákaz lovu ryb je v termínu od 16. 5. 2016 do 22. 5. 2016. 

12. květen 2016 v 10:44
Individuální podmínky pro lov ryb na vodním díle Fláje

Od 14. května do 15. října 2016 je ve spolupráci Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského územního svazu a Povodí Ohře, s. p. umožněn individuální kontrolní odlov ryb na vodním díle Fláje, který probíhá za zvláštních podmínek a je umožněn pouze členům místních organizací Severočeského územního svazu.

Podmínky pro kontrolní individuální odlov na VD Fláje 

4. květen 2016 ve 13:55
Den Země - vypouštění ryb do řeky Bíliny

  V pátek dne 22. dubna se uskutečnilo poprvé v letošním roce jarní vysazování původních říčních druhů ryb do řeky Bíliny ve spolupráci se společností Unipetrol. V řece se díky tomu rozroste populace plotice obecné, cejna velkého, jelce jesena a okouna říčního. Na pomoc při vypouštění přijely také děti ze základní školy Hostomice v rámci své vyuky a také děti z rybářských kroužků místních organizací Ústí nad Labem a Most, kterým byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vysazovaných ryb včetně názorných ukázek a následně si každý žák mohl šetrně vypustit několik jedinců ryb do řeky. Celkem během akce bylo vysazeno 300 kg ryb do tří lokalit. Žáci hostomické základní školy vypustili první část ryb v 10 hodin dopoledne v Hostomicích u hasičárny, mládež z ústeckého rybářského kroužku vysadila ryby ve 14 hodin ve Stadicích nedaleko Ústí nad Labem a v 15 hodin v Mostě u kostela byl do řeky vysazen zbytek ryb mosteckým rybářským kroužkem. 

Společnost Unipetrol spolupracuje na osazování řeky Bíliny již od roku 2010. Vysazování ryb probíhá vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim. Celkem již společnost do této aktivity investovala přes  450 000 Kč. 

 

Tisková zpráva Unipetrol

25. duben 2016 ve 13:03