českydeutschenglish
červenec 2016
po
út
st
čt
so
ne
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
Radomír
3
27
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
Libuše/Amálie
10
28
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
Martina
17
29
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
Kristýna
24
30
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
Ignác
31
31
1
2
3
4
5
6
7
Kristýna
Revíry s neplatností územních a celosvazových povolenek

Na základě četných dotazů uvádíme rámcový přehled rybářských revírů užívaných složkami ČRS v rámci Ústeckého a Libereckého kraje, kde neplatí Severočeská územní a celosvazová povolenka ČRS, z s.

  • Nepomyšl a Lubenec – MO Podbořany
  • tůň Seník – MO Postoloprty
  • U plynárny (aktuální) a Proboštov – MO Teplice
  • Jizera 10 a 10 A – MO Železný Brod (samostatně hospodařící MO)
  • Malé štěrkopískoviště Příšovice a Tůň u Loukova – MO Svijany (samostatně hospodařící MO)

 

V rámci platných povolenek Severočeského územního svazu je k dispozici cca 120 mimopstruhových revírů s plochou asi 4 650 ha řady typů vod (tekoucí, rybníky, propadliny, přehrady, zatopené pískovny a štěrkopískovny, tůně, jezera, aj.) a téměř 70 pstruhových revírů převážně na tekoucích vodách, ale i nádržích a přehradách.

V rámci revírů užíváme asi 250 podrevírů – uzavřených vodních ploch a zajišťujeme stovky smluvních vztahů ve spolupráci s vlastníky, staráme se o údržbu, spolupracujeme s mnoha institucemi, pracujeme na zajištění dotací, provádíme hospodářské práce a odborná sledování, zpracováváme rozsáhlé agendy dokumentace a zpráv, dále měření (chemická a hydrobiologická) a mnohé jiné činnosti, abychom zabezpečili co nejrozsáhlejší a co nejkvalitnější podmínky pro lov ryb. K tomu využíváme v naprosté většině korektní spolupráci s kolegy ve výborech místních organizací.

Respektujeme i vlastní užívání revírů v nevelkém rozsahu u většiny shora uvedených MO. Často se jedná pouze o dočasnou aktivitu. Tam, kde však jedná funkcionář MO bez respektování základních pravidel slušného chování a partnerského jednání se někdy dohodnout nelze a nespraví to ani lži na stránkách MO ve snaze zastřít vlastní nekvalifikovanost. Takové zastupování MO je samozřejmě v její neprospěch, respektive ke škodě členů MO.

22. červenec 2016 v 17:03
Stanovisko k zatížení ryb jedy v Labi

Reagujeme tímto na článek „Jedy v rybách z českých řek“ a některé následně uveřejněné nesprávné matoucí interpretace. Především je třeba uvést, že potenciální rizika z konzumace ryb v Labi, Bílině a případně i jinde jsou samozřejmě dlouhodobá a nejedná se o nikterak nové poznání. Bohužel i dnes jsou stále odpadní vody komunálního i průmyslového charakteru bez dostatečného vyčištění vypouštěny do vodních toků a kromě různých společností korporátních je to komplexně vliv celé naší společnosti, která nedostatečně ovlivňuje státní mechanismy k tomu, abychom dokázali lépe chránit životní prostředí obecně a neměli jsme k životu znečištěnou vodu, půdu, vzduch, potraviny atd.

K předmětné zprávě ekologické organizace Arnika uvedené v časopisu Rybářství (červenec 2016) je třeba zdůraznit, že jako výrazně odchylné je třeba posuzovat lokalitu soutoku Labe a Bíliny, což má zřejmou souvislost právě s mnohaletým vnosem látek tekoucích Bílinou. Stejně však nelze hodnotit řeku Labe v celém úseku od státní hranice ve Hřensku po Liběchov nad Štětím a šmahem generálně odepsat všechny ryby z Labe v tomto úseku a revírech Severočeského územního svazu. Potenciální obsah látek nebezpečných pro zdraví člověka ve svalovině ryb závisí na druhu ryby a jejím způsobu života, na potravě, na lokalitě výskytu, na věku, na původu (mnoho ryb je vysazováno z naprosto čistého prostředí) atd. Není žádný důvod přestat zcela konzumovat ryby z Labe, ale je vhodné zvažovat, odkud si rybu ke konzumaci nevzít a to jsou zpravidla úseky pod výpustními profily odpadních vod, ze zmíněné oblasti vtoku Bíliny apod. V jiných úsecích je kvalita voda v Labi zlepšována zejména přítoky s výrazně čistší vodou (Ohře a mnoho menších vodních toků). Zároveň je třeba zopakovat předešlé vědecky pojaté sledování prováděné např. výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech, které konstatovalo ve svých závěrech, že v některých exponovaných lokalitách (zejména u chemických továren) na Labi ve východních, středních a severních Čechách je určité nebezpečí poškození zdraví při konzumaci velkého množství ryb, které konkrétně představuje např. 4 porce (175 g) masa ryb v jednom týdnu, a to opakovaně po více týdnů až měsíců. 

Buďme tedy obezřetní, ale hlavně používejme zdravý selský rozum a nevěřme zejména účelovým článkům lidí na některých internetových stránkách, kteří manipulují s míněním veřejnosti pro dosažení jiných vlastních cílů a řešení osobních problémů.

Nebuďme však lhostejní k tomu, že i v době tak vyspělých technologií nedokážeme jako občané této změně vyvíjet větší tlak na lepší čištění odpadních vod, na přísnější podmínky pro vypouštění odpadních proudů, ale také sami k sobě jednotlivě při ochraně životního prostředí, protože i jako jedinci vytváříme příliš mnoho odpadu a často jej nesprávně likvidujeme nebo zanecháváme tam, kam nepatří.  

22. červenec 2016 v 16:57
Pozvánka na mistrovství světa juniorů v rybolovné technice

Ve dnech 21. – 24. července 2016 se v Bílině na Stadionu Kyselka uskuteční mistrovství světa juniorů v rybolovné technice. Pořadateli jsou Český rybářský svaz, z. s. a Klub rybolovné techniky Bílina. Záštitu nad tímto závodem převzal hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček. 

Na tomto MSJ bude startovat tým složený z více jak poloviny z nováčků, kteří si v nominačních závodech vybojovali možnost startovat v tomto závodě. Česká výprava bude startovat v tomto složení: Tomáš Spáčil (Mistr světa v pětiboji z roku 2013, 2014, 2015), Marek Matyáš, Jiří Vaněček, Lukáš Slezák, Václav Calta, Vojtěch Humpál, Kateřina Roblová (při svém prvním startu za reprezentaci na MSJ získala v loňském roce 3. místo v pětiboji a stala se i Mistryní světa v disciplíně č. 3 arenberg), Lucie Konderlová a Kateřina Patková.

Přijďte se podívat na naše nejlepší závodníky a podpořit je v jejich rybářském umění.

Ústecký kraj - prezentace Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice

 


12. červenec 2016 v 08:08
Možnost lovu ryb v části plavebního kanálu - přístavu Lovosice

Na základě iniciativy zástupců ČRS, z. s. Litoměřice a její místní skupiny Lovosice, a také města Lovosice bylo vydáno nové stanovisko Ředitelství vodních cest k lovu ryb v plavebním kanálu – veřejném přístavu Lovosice, kde vykonává kontrolu také Poříční oddělení Policie ČR.

Dosud nebyl lov ryb v plavebním kanálu povolen, ale vydáním stanoviska ŘVC z 30. května 2016 dochází ke změně, v rámci které je povolen lov ryb z levého břehu plavebního kanálu od konce přístavní zdi v ř. km cca 786,8 po ústí plavebního kanálu do řeky Labe v ř. km cca 786,5.

V další části přístaviště a plavebního kanálu je lov ryb vyloučen.

Stanovisko ředitelství vodních cest k žádosti o povolení lovu ryb v plavebním kanálu Lovosice

Mapka s vaznyčením situace dolní části plavebního kanálu a konce úseku lovu ve směru od ústí kanálu do Labe 

11. červenec 2016 ve 14:27
Národní kolo - Zlatá udice 2016

Od pátku 24. 6. do neděle 26. 6. soutěžilo 8 družstev (vždy ve složení 4 chlapci, 1 dívka a jeden junior) 

ze všech územních svazů ČRS + družstvo MRS v Národním kole soutěže Zlatá udice.  Pořadatelem byl Západočeský územní svaz společně s místní organizací ČRS Kdyně.

Družstvo Severočeského územního svazu reprezentovali Pavel Erban, Vít Plešinger, Josef Cihlář, Jan Procházka, Zuzana Havránková a Ondřej Žejdl.

Velké uznání patří také všem závodníkům, kteří se dokázali vypořádat s počasím, za jejich všestrannost. Vždyť jen málokterý závodník dokáže zvládnout na vyšší úrovni dvě sportovní disciplíny (plavanou a rybolovnou techniku) a k tomu se naučit vědomosti z oblasti poznávání ryb, rostlin a živočichů, včetně znalostí z rybářského odvětví. Slova předsedy ČRS v zahajovacím projevu mluví za vše: “Jste nejlepší z nejlepších v rámci územních kol Zlaté udice, tak ať Vám přeje štěstí i na Národním kole, které je vyvrcholením celé soutěže“. Bohužel vyhrát může vždy jen jeden, i když tyto děti jsou pro nás vítězi všechny.

Družstvo Severočeského územního svazu se celkově umístilo v silné konkurenci na krásném druhém místě. V jednotlivcích se celkově v kategorii dívek umístila Zuzana Havránková na třetím místě. Ve vědomostní disciplíně pak Pavel Erban a Zuzana Havránková ve svých kategoriích obsadili první místa. 
Úplné výsledky naleznete 
zde.

7. červenec 2016 v 15:34
Obnovení rybolovu na revíru 06 443 073 Luční rybník

Po uskutečněné opravě havarijního poškození dluží ve výpustním zažízení na pstruhovém rybářském revíru 06 443 073 Luční rybník (MO Šluknov) je rybolov opět obnoven. 

15. červen 2016 v 11:08
24 hod. lov ryb na revíru č. 441 043 Ohře 9 - ú. n. Nechranice v roce 2016

Severočeský ÚS opět požádal o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak na společenstvo ryb v revíru Ohře 9 - ú. n. Nechranice. Mnisterstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky takto:

  • výjimka z denní doby lovu platí od 16. června do 31. srpna 2016

Lov je povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov průběžně dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem, nedovolenému způsobu lovu apod.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

10. červen 2016 v 08:58
Výjimka Mze ČR pro revír Ploučnice 7 - podrevír METUD

Na základě iniciativy MO Stráž p. R. zažádal ČRS, z. s., Severočeský ÚS o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v podrevíru Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky.

Termíny, ve kterých výjimka platí: 

  • Červen 18. - 19. a 25. - 26. 2016
  • Červenec 9. - 10. a 16. - 17. 2016
  • Srpen  6. - 7. a  13. - 14. 2016

Lov je povolen vždy ze soboty na neděli i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V těchto striktně stanovených termínech bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru a podrevíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.  

10. červen 2016 v 08:52
Obnovení lovu na revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí

Po rekonstrukci rybníku se dnem 10. června 2016 obnovuje lov ryb na rybářském revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí v Jablonném v Podještědí.

V letech 2016 a 2017 bude obsádka významněji omezena z požadavku orgány ochrany přírody.

9. červen 2016 ve 12:57
Čištění Nechranické přehrady 2016 - závěrečná zpráva

Dne 14. 5. 2016 se uskutečnil již 9. ročník této tradiční akce pořádaný Českým rybářským svazem, z. s., Severočeským územním svazem ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. a dalšími přilehlými obcemi. 

Závěrečná zpráva

 

2. červen 2016 v 10:50