českydeutschenglish
květen 2016
po
út
st
čt
so
ne
17
25
26
27
28
29
30
Svátek práce
1
18
Zikmund
2
Alexej
3
Květoslav
4
Klaudie
Květnové povstání českého lidu
5
Radoslav
6
Stanislav
7
Den vítězství
8
19
Ctibor
9
Blažena
Den matek
10
Svatava
11
Pankrác
12
Servác
13
Bonifác
14
Žofie
Den rodin
15
20
Přemysl
16
Aneta
17
Nataša
18
Ivo
19
Zbyšek
20
Monika
21
Emil
22
21
Vladimír
23
Jana
24
Viola
25
Filip
26
Valdemar
27
Vilém
28
Maxmilián/Maxim
29
22
Ferdinand
30
Kamila
31
1
2
3
4
5
Filip
Vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. května byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 20 000 ks plůdku o velikosti 3cm do lokalit Chřibské Kamenice 16 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 4 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

25. květen 2016 v 10:30
Úprava podmínek lovu ryb na podrevíru Dubice 1 v revíru Ploučnice 3

V souvislosti se záměrem sportovně rekreačního využití vodní plochy Dubice 1 v rybářském revíru č. 441 049 Ploučnice 3 novým nájemcem příslušných pozemků dochází také k určitému omezení pro výkon rybářského práva. Ve vymezených úsecích platí zákaz lovu nebo jeho omezení v době provozu vodního lyžování. Žádáme všechny lovící, aby tyto zákazy respektovali a přednostně k lovu využívali jiné části obvodu nádrže a umožnili tak i do budoucna využívání tohoto podrevíru pro členy ČRS.

Mapka s vyznačením zákazu lovu

24. květen 2016 v 15:39
Změna termínu zákazu lovu ryb na podrevíru č. 3 - Očihovská

Upozorňujeme na změnu termínu konání závodu na revíru 441 074 Blšanka 2B, podrevír č. 3 - Očihovská, kde je ve stávajícím soupisu rybářských revírů uveden chybně zákaz lovu ryb od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016. Správný termín konání závodů je 21. 5. 2016, čili zákaz lovu ryb je v termínu od 16. 5. 2016 do 22. 5. 2016. 

12. květen 2016 v 10:44
Individuální podmínky pro lov ryb na vodním díle Fláje

Od 14. května do 15. října 2016 je ve spolupráci Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského územního svazu a Povodí Ohře, s. p. umožněn individuální kontrolní odlov ryb na vodním díle Fláje, který probíhá za zvláštních podmínek a je umožněn pouze členům místních organizací Severočeského územního svazu.

Podmínky pro kontrolní individuální odlov na VD Fláje 

4. květen 2016 ve 13:55
Den Země - vypouštění ryb do řeky Bíliny

  V pátek dne 22. dubna se uskutečnilo poprvé v letošním roce jarní vysazování původních říčních druhů ryb do řeky Bíliny ve spolupráci se společností Unipetrol. V řece se díky tomu rozroste populace plotice obecné, cejna velkého, jelce jesena a okouna říčního. Na pomoc při vypouštění přijely také děti ze základní školy Hostomice v rámci své vyuky a také děti z rybářských kroužků místních organizací Ústí nad Labem a Most, kterým byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vysazovaných ryb včetně názorných ukázek a následně si každý žák mohl šetrně vypustit několik jedinců ryb do řeky. Celkem během akce bylo vysazeno 300 kg ryb do tří lokalit. Žáci hostomické základní školy vypustili první část ryb v 10 hodin dopoledne v Hostomicích u hasičárny, mládež z ústeckého rybářského kroužku vysadila ryby ve 14 hodin ve Stadicích nedaleko Ústí nad Labem a v 15 hodin v Mostě u kostela byl do řeky vysazen zbytek ryb mosteckým rybářským kroužkem. 

Společnost Unipetrol spolupracuje na osazování řeky Bíliny již od roku 2010. Vysazování ryb probíhá vždy dvakrát ročně na jaře a na podzim. Celkem již společnost do této aktivity investovala přes  450 000 Kč. 

 

Tisková zpráva Unipetrol

25. duben 2016 ve 13:03
Změna vyhlášky k zákonu o rybářství

Dne 19. 4. 2016 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 123/2016 Sb., která mění některá ustanovení vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přinášíme vám úplné znění vyhlášky s vyznačením změn a upozorňujeme na nejpodstatnější úpravy, které se dotknou rybářů při rybolovu od 16. června 2016, kdy vyhláška nabude účinnosti (s výjimkou ustanovení § 10 Rybářský lístek, které nabývá účinnosti až dnem 1. ledna 2017):

  • zvýšení míry kapra na 40 cm na mimopstruhových i pstruhových revírech (dosud upraveno jen bližšími podmínkami výkonu rybářského práva),
  • kodifikace hájení všech druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru od 1. ledna do 15. dubna a dále od 1. prosince do 31. prosince,
  • hájení okouna říčního na mimopstruhových revírech v době od 1. ledna do 15. června, což určitě potěší všechny rybáře, kterým není lhostejné, že tato ryba v revírech ubývá.

Při lovu ryb od 16. června 2016 respektujte uvedené změny a mějte na paměti, že v rybářském řádu, který je součástí soupisů rybářských revírů je samozřejmě  uvedena původní úprava.

David Zdvořáček, právník Rady

 

21. duben 2016 v 08:19
Čištění Nechranické přehrady 2016

V letošním roce je opět připravován již devátý ročník tradiční akce Čištění Nechranické přehrady 2016, který pořádá dne 14. 5. 2016 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz ve spolupráci s Povodím Ohře s. p., a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Úklid je zaměřen na oblast pod obcí Nová Víska, Poláky, Krhovice, Vadkovice a Lomazický výběžek. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpěného na březích nádrže. Čištěním Nechranické přehrady napomáháme především k ochraně vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém.

Sraz všech účastníku bude v 7. hod na návsi obce Poláky.

Organizátor akce: Ing. Miloš Marek, tel.: 734 253 887

13. duben 2016 v 08:04
Nový pstruhový revír SPRÉVA 1 P

Pro novou pstruhovou sezónu je k dispozici také nový pstruhový rybářský revír č. 17 443 076 Spréva 1 P. Jedná se o příhraniční vodní tok ve Šluknovském, přesněji Fukovském výběžku, lépe dostupný z německé strany (obec Oppach).

Hranice rybářského revíru jsou vymezeny státní hranicí ČR, délka revíru je 0,7 km.

GPS můstku obce Oppach: 51°2'37.450"N, 14°30'14.956"E

7. duben 2016 v 09:53
Zahájení výstavy - Český rybářský svaz v Ústeckém kraji
V pátek 1. dubna se na zámku Nový Hrad v Jimlíně u Loun uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského územního svazu o vývoji a činnosti rybářských spolků v Ústeckém kraji. Výstava byla podpořena Ústeckým krajem a koná se pod záštitou hejtmana Oldřicha Bubeníčka. Zahájení výstavy se zúčastnili vážení hosté, nejen z řad Českého rybářského svazu. Dne 30. 4. proběhne na zámku v rámci výstavy „Rybářský den na Novém Hradě“, kde budou k vidění mimojiné ukázky živých ryb z regionu. Výstava potrvá do neděle 29. května.
Více informací ze zahájovacího dne, včetně fotografií naleznete zde na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje, anebo na siciální síti Facebook
6. duben 2016 v 15:37
Úprava podmínek lovu na revírech Droužkovice 1-4 a Droužkovice 5

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství je od roku 2016 na mimopstruhových rybářských revírech Droužkovice 1-4 a Droužkovice 5 mimojiné zakázáno vnadění a krmení ryb. Termínem vnadění je zde míněno používání koulí i krmítek či jakéhokoli lákání ryb do místa lovu. Jakékoliv typy nástrah na háčku (systému) jsou povoleny, včetně boilies, pelet apod. 
S ohledem na dlouhou dobu vydání rozhodnutí již nebylo možné tuto úpravu zařadit do popisu revíru v celosvazovém, ani územním soupisu.  

31. březen 2016 v 10:37