českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
Změna čísla revíru - Pod vlečkou, MO Duchcov

Do loňského roku byla nádrž Pod vlečkou součástí rybářského revíru 441 003 Bílina 4.

Od roku 2017 je samostatným mimipstruhovým rybářským revírem

č. 06 441 139 Pod vlečkou.

Vodní nádrž Pod vlečkou se nachází v k. ú. Háj u Duchcova a má výměru 3,4 ha.

GPS:50°37'34.313"N, 13°43'51.982"E

14. duben 2017 v 11:13
Čištění Nechranické přehrady 2017 - jubilejní 10. ročník

V letošním roce se uskuteční jubilejní 10. ročník tradiční akce Čištění Nechranické přehrady 2017, který pořádá dne 13. 5. 2017 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz ve spolupráci s Povodím Ohře s. p., a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad široké veřejnosti. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpělého na březích nádrže v oblastech pod obcí Nová Víska, Poláky, Krhovice, Vadkovice a Lomazický výběžek. 

Po ukončení akce krátce po poledni bude pro zájemce připravena možnost exkurze do vodního díla Nechranice.

Čištěním Nechranické přehrady napomáháme především k ochraně vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém.

Sraz všech účastníků bude v 7 hod. na návsi obce Poláky.

Organizátor akce: Ing. Miloš Marek, tel.: 734 253 887

6. duben 2017 v 15:09
Obnova rybolovu na nádrži Oko

Po uskutečněné opravě výpustního zařízení bylo přistoupeno k obnově rybolovu na nádrži Oko v Chrastavě, mimopstruhový rybářský revír 441 013 Jeřický potok 2, podrevír 1.

6. duben 2017 v 11:01
Upozornění - úprava a doplnění formulace v rybářském řádu

Vážení rybáři, vážené rybářky,

v rybářském řádu a soupisu rybářských revírů pro rok 2017 je v odstavci Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu - vody pstruhové (str. 54) uvedeno neúplné znění:

  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.
celá a úplná formulace zní:
  • Od 1. září do 30. listopadu je umožněn lov ryb na plavanou nebo položenou jen na nástrahy rostlinného původu (lososovité ryby a lipan nesmějí být při lovu na položenou nebo plavanou ponechány) anebo také lov na umělou mušku s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce. Na udici smí být maximálně 3 návazce s umělou muškou s jednoháčkem.

 Za vzniklé nedopatření se omlouváme.

22. březen 2017 ve 12:59
Jarní práce v rybochovném zařízení Chabařovice

Také naše společné rybochovné zařízení v Chabařovicích zahájilo jarní výlovy a rozmnožování ryb v rybí líhni. Výlovem komorových rybníků je zajišťován plůdek a násada kapra do dalšího chovu nejen pro vlastní potřeby rybochovného zařízení, ale i celé řady MO, které se zabývají chovem kapra.

Časný termín výtěru, který je charakteristický pro štiku, je i obdobím počátku sezóny rozmnožování ryb v líhni tohoto zařízení. Štika je zde dále odchovávána do velikosti 3 až 4 cm (štika rychlená) a 15 až 30 cm (štika roček). Viz příspěvek níže.

Dalšími rozmnožovanými druhy je ostroretka stěhovavá, candát obecný, jelec jesen a tloušť. V roce 2016 dosáhlo Rybochovné zařízení Chabařovice rekordního výlovku kapra. Věříme, že i v letošním roce bude dosaženo dobrých výsledků v produkci ryb určených k zarybnění našich společných revírů.

21. březen 2017 v 08:45
Odstartovaly jarní zarybnění rybářských revírů

Počátkem druhé poloviny měsíce března přistoupil Severočeský územní svaz k zahájení zarybňování rybářských revírů. Jednou z prvních dodávek bylo zajištění 504 kg candátů o velikosti 18 až 40 cm a 497 kg štik o velikosti 30 až 60 cm. Tato cenná násada dravých ryb byla vysazena do MP revírů v době jejich hájení, což příznivě ovlivňuje jejich adaptaci v daných revírech.
V následujících týdnech bude přistoupeno k jarním zarybněním kaprem v celkovém množství cca 50.000 kg a dalšími druhy jako je amur, lín a štika v celkovém množství 3.000 kg.

Pstruhové revíry před 16. dubnem plánujeme bohatě zarybnit pstruhem duhovým tak, aby zahájení sezóny bylo pro většinu lovících úspěšné.

Letošní průběh zimy způsobil soustředění kormoránů na nezamrzající úseky řek a potoků. Tam, kde to je možné, bude nutné zvýšeným vysazováním ryb tyto škody alespoň částečně kompenzovat.

Po velmi bohatém zarybnění našich MP revírů na podzim r. 2016, kdy byl překročen plán zarybnění u většiny druhů o desítky procent a dobrým zajištěním násadových ryb na počátku letošního roku, byl zajištěn předpoklad bohatých úlovků na našich společných rybářských revírech.

21. březen 2017 v 08:03
Zahájení výtěrové sezóny v rybochovném zařízení Chabařovice

V průběhu minulého týdne byly zahájeny v rybochovném zařízení Chabařovice první výtěry štiky obecné v tomto roce. Jako generační ryby pro výtěr jsme použili štiku z vlastního odchovu. Štika byla po jarním výlovu roztříděna podle pohlaví a po kontrole připravenosti jikernaček převezena na líheň v hlavní budově. Zde proběhl samotný výtěr jikernaček, následovalo oplození jiker a dále jejich odlepkování. Po odlepkování byly jikry přemístěny do inkubačních láhví. Vývoj jikry na aparátu bude probíhat v závislosti na teplotě vody cca 12-15 dní. 
Věříme, že v letošní sezóně dosáhneme optimálních výsledků v zajištění vlastního plůdku štiky obecné v množství 200-500 tis. ks a produkce rychlené štiky ve velikosti 3 cm v množství 50-75 tis. ks. 

20. březen 2017 v 08:44
Dočasný zákaz lovu na revíru 441 056 Svitava 4

Z důvodu opravy výpustního zařízení na nádrži Třeťák (MO Cvikov) platí s okamžitou platností zákaz lovu ryb až do odvolání.

3. březen 2017 ve 12:57
Dočasný zákaz lovu na revíru 06 441 108 - Ovčí rybník

Z důvodu havarijního poškození výpustního zařízení na nádrži Ovčí rybník (MO Jirkov) platí s okamžitou platností zákaz lovu ryb až do odvolání. 
 

27. únor 2017 ve 12:59
Dočasný zákaz lovu – nádrž Obecní rybník Mariánské Radčice

Z důvodu nutných změn rybářského revíru byl z popisu revíru č. 441 005 Bílina 6 vyjmut podrevír Obecní rybník a přilehlé propadliny. Předpokládáme, že v květnu by měl být znovu zahájen lov ryb na nádrži Obecní rybník, který bude nově samostatným revírem (s vlastním číslem revíru). V současné době nemáme pro tento rybník dočasně povolení k výkonu rybářského práva, proto je nutné respektovat zákaz lovu a vyčkat na zveřejnění nových údajů a na stanovení termínu zahájení lovu v roce 2017 po vydání příslušných rozhodnutí orgánu státní správy rybářství.

Přilehlé propadliny již nebudou součástí rybářského revíru z důvodu ukončení pronájmu a zákazu vstupu do území dobývacího prostoru SD a.s.

Děkujeme za pochopení a respektování zákazu lovu, který bude kontrolován rybářskou stráží.

23. únor 2017 v 11:08