českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
Omezená platnost celosvazové pstruhové povolenky pro rok 2010

Upozorňujeme, že na pstruhových rybářských revírech v užívání Jihočeského územního svazu ČRS neplatí v roce 2010 celosvazové a celorepublikové pstruhové povolenky!
Důvodem je rozhodnutí územní konference Jihočeského územního svazu ČRS konané dne 25. 6. 2009 o nevložení pstruhových revírů Jihočeského ÚS ČRS do celosvazového rybolovu v roce 2010.
Pstruhaři z jiných územních svazů ČRS si mohou při zájmu o rybolov na jihočeských pstruhových revírech v roce 2010 zakoupit územní hostovací P povolenky Jihočeského ÚS ČRS.
Jihočeští pstruhaři si mohou při zájmu o rybolov na pstruhových revírech ostatních územních svazů v roce 2010 zakoupit územní hostovací P povolenky konkrétního ÚS ČRS.

 

21. leden 2010 ve 13:59
Změny rybářského řádu pro rok 2010

Změny rybářského řádu pro letošní rok jsou zcela minimální. Jedná se o drobné úpravy některých ustanovení ve smyslu práv uživatelů revírů specificky definovat bližší podmínky lovu ryb udicí. V obecné platnosti dochází k jedné změně také v části bližších podmínek, a to v následujícím provedení (nové znění vyznačno tučně):

Bližší podmínky výkonu

rybářského práva na revírech ČRS

 § 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

 

VIII.Uchovávání ulovených ryb

 

    Pokud osoba provádějící lov uchovává ulovené ryby živé, je povinna mít vlastní vezírek nebo takové zařízení, které umožňuje rybě alespoň minimální pohyb (haltýř, konstrukce potažená síťovinou apod.). Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem, popřípadě nechat nezabité ryby uhynout. Ryba uložená ve vezírku nebo jiném zařízení na uchovávání živých ryb je považována za ponechanou. Zakazuje se používat společných zařízení k uchovávání ulovených živých ryb.

Pokud jsou ryby uchovávány ve vezírku nebo jiném zařízení k uchovávání ryb i po skončení lovu, je osoba provádějící lov povinna označit vezírek nebo jiné zařízení k uchovávání ryb štítkem se svým jménem a adresou.

 

Původní znění:

Pokud jsou ryby dlouhodobě uchovávány v haltýřích, musí být haltýř označen štítkem se jménem majitele a jeho adresou.

 

21. leden 2010 ve 13:50
Ceny povolenek a známek pro rok 2010

Ceny povolenek ČRS, z. s., Svč. ÚS zůstávají pro rok 2010 stejné jako pro rok 2009!

Stejně tak i členský příspěvek nebo-li známka je ve stejné ceně.

Mění se cena mimopstruhové celosvazové povolenky pro rok 2010 takto:

- roční: 1750 Kč

- roční prodržitele průkazek ZTP, ZTPP a pro mládež do 18. let: 1150 Kč

- žáci do 15. let: 600 Kč.

Dále se proto také mění cena povolenky celorepublikové mimopstruhové pro rok 2010, a to následovně:

- Superpovolenka pro ČRS a MRS: 2600 Kč

Cena celosvazové a celorepublikové povolenky pstruhové zůstává stejná jako pro rok 2009.

27. listopad 2009 ve 14:26
Údolní nádrž Nechranice - zakázané činnosti v prostoru VD

Povodí Ohře, s.p. provádí v terénu vymezení nádržního prostoru ÚN Nechranice betonovými sloupky tzv. označníky. Ty jsou situovány k příjezdovým cestám, aby byly dobře viditelné pro všechny návštěvníky vodního díla. Do nádržního prostoru je zakázáno vjíždět motorovými vozidly (vyjma spouštění lodě). V nádržním prostoru je zakázáno bivakování a stanování, poškozování břehů např. zarážením kůlů pro kotvení lodí, umisťování odpadu, rozdělávání ohně, vyřezávání keřů a kácení stromů apod. Plavidla smí kotvit jen na vyhrazených kotvištích nebo místech označených plavebním znakem „P“ pro povolené stání, příp. v bezprostřední blízkosti vlastního pozemku v přítokové části VD. Stanovat lze jen ve vyhrazených tábořištích. Žádáme rybáře, aby plně respektovali uvedené zákazy, protože jinak se vystavují nebezpečí postihu ze strany Policie ČR. Tato informace bud doplněna do popisu revíru Ohře 9 - ú.n. Nechranice pro rok 2010, ale platnost opatření je okamžitá, protože vychází z již dříve platných zákonů a nově je pouze vymezen prostor přehrady v terénu.

14. září 2009 ve 14:30
Stav obsazení

Stánky ČRS Ústí nad Labem nyní nabízí online sledování stavu obsazení rekreačního zařízení ÚN Nechranice. Stav obsazení můžete sledovat v sekci Rekreační zařízení ÚN Nechranice - Stav obsazení.

2. červenec 2009 ve 21:48
Přidán nový formulář

Rezervační formulář pro rekreační zařízení ÚN Nechranice naleznete v sekci Rekreační zařízení ÚN Nechranice - Rezervace.

19. červen 2009 v 17:28