českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
Možnost lovu ryb v části plavebního kanálu - přístavu Lovosice

Na základě iniciativy zástupců ČRS, z. s. Litoměřice a její místní skupiny Lovosice, a také města Lovosice bylo vydáno nové stanovisko Ředitelství vodních cest k lovu ryb v plavebním kanálu – veřejném přístavu Lovosice, kde vykonává kontrolu také Poříční oddělení Policie ČR.

Dosud nebyl lov ryb v plavebním kanálu povolen, ale vydáním stanoviska ŘVC z 30. května 2016 dochází ke změně, v rámci které je povolen lov ryb z levého břehu plavebního kanálu od konce přístavní zdi v ř. km cca 786,8 po ústí plavebního kanálu do řeky Labe v ř. km cca 786,5.

V další části přístaviště a plavebního kanálu je lov ryb vyloučen.

Stanovisko ředitelství vodních cest k žádosti o povolení lovu ryb v plavebním kanálu Lovosice

Mapka s vaznyčením situace dolní části plavebního kanálu a konce úseku lovu ve směru od ústí kanálu do Labe 

11. červenec 2016 ve 14:27
Národní kolo - Zlatá udice 2016

Od pátku 24. 6. do neděle 26. 6. soutěžilo 8 družstev (vždy ve složení 4 chlapci, 1 dívka a jeden junior) 

ze všech územních svazů ČRS + družstvo MRS v Národním kole soutěže Zlatá udice.  Pořadatelem byl Západočeský územní svaz společně s místní organizací ČRS Kdyně.

Družstvo Severočeského územního svazu reprezentovali Pavel Erban, Vít Plešinger, Josef Cihlář, Jan Procházka, Zuzana Havránková a Ondřej Žejdl.

Velké uznání patří také všem závodníkům, kteří se dokázali vypořádat s počasím, za jejich všestrannost. Vždyť jen málokterý závodník dokáže zvládnout na vyšší úrovni dvě sportovní disciplíny (plavanou a rybolovnou techniku) a k tomu se naučit vědomosti z oblasti poznávání ryb, rostlin a živočichů, včetně znalostí z rybářského odvětví. Slova předsedy ČRS v zahajovacím projevu mluví za vše: “Jste nejlepší z nejlepších v rámci územních kol Zlaté udice, tak ať Vám přeje štěstí i na Národním kole, které je vyvrcholením celé soutěže“. Bohužel vyhrát může vždy jen jeden, i když tyto děti jsou pro nás vítězi všechny.

Družstvo Severočeského územního svazu se celkově umístilo v silné konkurenci na krásném druhém místě. V jednotlivcích se celkově v kategorii dívek umístila Zuzana Havránková na třetím místě. Ve vědomostní disciplíně pak Pavel Erban a Zuzana Havránková ve svých kategoriích obsadili první místa. 
Úplné výsledky naleznete 
zde.

7. červenec 2016 v 15:34
Obnovení rybolovu na revíru 06 443 073 Luční rybník

Po uskutečněné opravě havarijního poškození dluží ve výpustním zažízení na pstruhovém rybářském revíru 06 443 073 Luční rybník (MO Šluknov) je rybolov opět obnoven. 

15. červen 2016 v 11:08
24 hod. lov ryb na revíru č. 441 043 Ohře 9 - ú. n. Nechranice v roce 2016

Severočeský ÚS opět požádal o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak na společenstvo ryb v revíru Ohře 9 - ú. n. Nechranice. Mnisterstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky takto:

  • výjimka z denní doby lovu platí od 16. června do 31. srpna 2016

Lov je povolen i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V tomto období bude lov průběžně dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem, nedovolenému způsobu lovu apod.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout. 

10. červen 2016 v 08:58
Výjimka Mze ČR pro revír Ploučnice 7 - podrevír METUD

Na základě iniciativy MO Stráž p. R. zažádal ČRS, z. s., Severočeský ÚS o výjimku pro lov mimo stanovenou dobu k účelu nočního lovu se zaměřením na sumce velkého, který způsobuje nepřiměřený predační tlak v podrevíru Metud na společenstvo ryb. Ministerstvo zemědělství žádosti vyhovělo a rozhodlo o udělení výjimky.

Termíny, ve kterých výjimka platí: 

  • Červen 18. - 19. a 25. - 26. 2016
  • Červenec 9. - 10. a 16. - 17. 2016
  • Srpen  6. - 7. a  13. - 14. 2016

Lov je povolen vždy ze soboty na neděli i v době po 24 hod., tj. od 00:00 do 04:00 hod. V těchto striktně stanovených termínech bude lov nepřetržitě dozorovat rybářská stráž tak, aby nemohlo dojít k nedovoleným nebo nežádoucím činnostem lovících, zejména rozdělávání ohňů nebo ponechávání ryb v rozporu s rybářským řádem.

 Pro tuto výjimku dále platí následující pravidla pro lov ryb:

1) Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. 

2) Osoba provádějící lov je v případě pokračování lovu od 00:00 hod. povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru a podrevíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.  

10. červen 2016 v 08:52
Obnovení lovu na revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí

Po rekonstrukci rybníku se dnem 10. června 2016 obnovuje lov ryb na rybářském revíru č. 07 441 095 Markvartický rybník v Podještědí v Jablonném v Podještědí.

V letech 2016 a 2017 bude obsádka významněji omezena z požadavku orgány ochrany přírody.

9. červen 2016 ve 12:57
Čištění Nechranické přehrady 2016 - závěrečná zpráva

Dne 14. 5. 2016 se uskutečnil již 9. ročník této tradiční akce pořádaný Českým rybářským svazem, z. s., Severočeským územním svazem ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p. a dalšími přilehlými obcemi. 

Závěrečná zpráva

 

2. červen 2016 v 10:50
Vysazení nové generace lososa obecného (atlantského)

Dne 20. května byla vysazena další generace lososa obecného (atlantského) do přítoků Labe. Severočeský územní svaz vysadil celkem 20 000 ks plůdku o velikosti 3cm do lokalit Chřibské Kamenice 16 000 ks (Kamenice) a Libockého potoka 4 000 ks (Ohře).
Věříme, že přes jeho nesmírně složité životní podmínky a komplikovaný životní cyklus se nám po migraci na tisíce kilometrů vrátí za několik let z Atlantiku co nejvíce dospělých krásných ryb, aby se na trdlištích našich řek přirozeně rozmnožili a posílili svou nesmírně citlivou, ale o to vzácnější populaci.

25. květen 2016 v 10:30
Úprava podmínek lovu ryb na podrevíru Dubice 1 v revíru Ploučnice 3

V souvislosti se záměrem sportovně rekreačního využití vodní plochy Dubice 1 v rybářském revíru č. 441 049 Ploučnice 3 novým nájemcem příslušných pozemků dochází také k určitému omezení pro výkon rybářského práva. Ve vymezených úsecích platí zákaz lovu nebo jeho omezení v době provozu vodního lyžování. Žádáme všechny lovící, aby tyto zákazy respektovali a přednostně k lovu využívali jiné části obvodu nádrže a umožnili tak i do budoucna využívání tohoto podrevíru pro členy ČRS.

Mapka s vyznačením zákazu lovu

24. květen 2016 v 15:39
Změna termínu zákazu lovu ryb na podrevíru č. 3 - Očihovská

Upozorňujeme na změnu termínu konání závodu na revíru 441 074 Blšanka 2B, podrevír č. 3 - Očihovská, kde je ve stávajícím soupisu rybářských revírů uveden chybně zákaz lovu ryb od 9. 5. 2016 do 15. 5. 2016. Správný termín konání závodů je 21. 5. 2016, čili zákaz lovu ryb je v termínu od 16. 5. 2016 do 22. 5. 2016. 

12. květen 2016 v 10:44