českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

 

Vodní dílo Nechranice

 VODNÍ DÍLO NECHRANICE (foto a technické údaje)

Mapa přehrady

leží přibližně v polovině toku řeky Ohře na českém území, 9 km jižně od Chomutova, 5 km východně od Kadaně a 10 km západně od Žatce. Má několik „nej“. Především se může pochlubit nejdelší hrází ve střední Evropě – měřící 3280m. Svým objemem 9,5 mil. m3 patří mezi největší evropské sypané hráze. Vytváří největší nádrž v oblasti Povodí Ohře.

Vystavěno bylo na nejnevhodnějším místě z hlediska geologického, ale nejlepším z hlediska možnosti vytvoření co největšího objemu nádrže.

Hlavním účelem bylo zabezpečit dostatek vody pro průmysl a zemědělství. Výstavba probíhala od ledna 1961 až do prosince 1968, přičemž první napouštění započalo 5. října 1967.

Hráz je vysoká 47,5 m, široká 9 m a v koruně dlouhá 3280 m. Na koruně hráze je mohutný vlnolam. V patě je hráz široká až 800 m, přičemž v místě původního údolí řeky Ohře se opírá o mohutné zatěžovací lavice. Po koruně vede místní komunikace.

Celkový objem nádrže vzniklý přehrazením Ohře je 287,6 mil. m3 při zatopené ploše13,38 km2.

V levé části hráze je umístěn korunový železobetonový přelivný objekt a navazující 600 m dlouhý lichoběžníkový betonový skluz. Objekt se skládá ze tří polí, krajní pole o šířce 15 m jsou hrazeny hydrostatickými uzávěry na výšku 4 m. Střední pole o šířce 13 metrů je hrazeno zdvižným segmentem na výšku téměř 8 metrů. Před celým přelivem byl vybudován mohutný vlnolam – norná stěna na železobetonových sloupech.

Věžový sdružený objekt stojí u návodní paty hráze v pravé části nádrže, v nejhlubším místě. Spodní část má tvar kvádru a je založena na 134 konsolidačních pískových pilotách. Ve spodní části jsou uloženy dvě Kaplanovy turbíny o průměru oběžného kola 1460 mm s instalovaným výkonem 2x5 MW. Od roku 1997 probíhala postupná rekonstrukce provozu a zázemí elektrárny, kdy byly mimo jiné rekonstruovány rozvodny, generátory, instalován výkonný řídicí systém rakouské firmy SAT a oběžná kola turbín nahrazena novými s vyšší účinností. Dnes patří hydroelektrárna Nechranice mezi nejmodernější provozy svého druhu u nás. Spodní výpusti o průměru 1800 mm jsou napojeny přímo na spirály turbín a vyústěny nad savkou do odtokové štoly. Chodba, dlouhá 475 m, sloužila při výstavbě pro převádění průtoků Ohře. Její profil je parabolický, rozdělený do dvou etáží. Ve spodní etáži, dělené na dva samostatné kanály, je odváděna voda od turbín a spodních výpustí. V horní části vede komunikace do věžového objektu. Horní část věžového objektu tvoří dva souosé železobetonové válce výšky 50 m. Průměr vnějšího válce je 20,4 m při tloušťce stěny 1,2 m, menší válec má průměr 3,2 m. Ve vzniklých prostorech je umístěno technické zázemí elektrárny a v horní části velín.

Dnes je účelem vodního díla Nechranice zlepšování průtokových poměrů pod hrází pro zajištění odběrů vody, hlavně pro průmysl, energetiku a částečně i zemědělství. Nadlepšováním průtoků, ovlivňováním ledového režimu toku i podstatným zvýšením kvality vody pod nádrží se samozřejmě také zlepšují podmínky pro život v řece. Ohře se tak zde opět dostává na úroveň vod pstruhových. Důležité je i hydroenergetické využití v místní hydrocentrále, chov ryb v nádrži, sportovní vyžití, sportovní rybolov a na významu také stále více nabývá rekreace.

Nádrž je uznávaným rybářským revírem s trofejními úlovky.

Je zde zakázán provoz motorových člunů a vodních skútrů, s výjimkou lodí používaných pro vodní lyžování, lodí Policie ČR, Vodní záchranné služby, Povodí Ohře a pro rybářskou stráž a rybářské hospodaření.

Betonová pláž u hráze a řada dalších písčitých i travnatých pláží především na jižním pobřeží láká ke koupání. Voda je čistá, umožňující i potápění. V posledních letech však dochází přeci jenom při zaklesnutí hladiny a malých přítocích k eutrofizaci vody a hladina se zazelená. Jako vždy v těchto případech je to způsobeno znečištěním vody na přítoku do nádrže z celého 3 590 km2 velkého povodí.

Okolní krajina bez výrazných převýšení je ideálním terénem pro cykloturistiku.

zdroj: Povodí Ohře, s.p. 

 

Mapa přehrady

(příjezdy, parkoviště, kotviště, campy, nádržní prostor, jiné informace) 

Historické filmové video o stavbě přehrady Nechranice

Další informace o přehradách Povodí Ohře: Povodi_Ohre_Vodni_dila_2010_cz1.pdf