českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

Výměna aktivu rybářské stráže v místní organizaci ČRS je nikdy nekončícím procesem. Dosavadní členové ukončují činnost na svou žádost nebo jsou zbaveni funkce pro nedostatečnou aktivitu či prohřešky. Vítán mezi rybářskou stráž je každý rybář, který je ochoten napomoci kontrole dodržování předpisů při lovu ryb, a který splňuje zákonné požadavky viz Ustanovení rybářké stráže.
Zájemci o činnost rybářské stráže by měli aktivně spolupracovat především s rybářským hospodářem MO a své služby navrhnout výboru MO. Na základě rozhodnutí výboru MO lze pak předložit výboru územního svazu návrh na ustanovení rybářské stráže. Působnost takto ustanoveného člena RS je pro všechny rybářské revíry ÚS a pro chovné vody obhospodařované MO. Před ustanovením do funkce je vhodné alespoň 1 rok plnit úlohu tzv. adepta, který ještě nemá příslušné kontrolní a sankční kompetence, ale vyzkouší si v doprovodu člena RS nebo celé kontrolní skupiny jak v praxi činnost RS probíhá a co vše tato nelehká úloha přináší. Vyjma zákonných požadavků je důležité, aby každý člen RS uměl dobře komunikovat jak s vedoucím RS v jeho MO a dalšími kolegy, tak i s kontrolovanými rybáři. Cílem je co nejméně zasahovat do klidu slušných a předpisy dodržujících rybářů a naopak efektivně zjišťovat přestupky či pytláctví a umět je postihovat. Je nanejvýš vhodné pracovat minimálně ve dvojici a chránit při výkonu funkce vlastní zdraví v nebezpečných situacích jako je např. skupinové pytláctví. Z pohledu účinné kontrolní činnosti je potřebné, aby rybářská stráž každé MO byla účelně řízena jejím vedoucím, aby se skupina RS pravidelně scházela k hodnocení poznatků, výběru kontrolovaných území a zaměření na konkrétní problémy či osoby. Za celou skupinu RS pak předkládá její vedoucí zprávu členské schůzi MO a VÚS.

ČRS MO může kdykoli v prběhu roku zaslat sekretariátu ČRS, z. s., Svč. ÚS seznam vybraných členů, které přihlásí ke zkoušce rybářské stráže. Její úspěšné absolvování je jedním z nejzákladnějších předpokladů pro možnost výkonu funkce RS. K přípravě na zkoušku je velmi vhodné využít doporučené publikace Publikace pro rybářskou stráž. Zkouška je velmi přísná v poznávací části, kdy zkoušený musí bezchybně poznat všechny ryby dle obrazové předlohy, a to jak v rodovém tak i druhovém názvu! Důležitá je samozřejmě i příprava na textovou část zkoušky vycházející z předpisů rybářských i jiných.
Seznamy přihlášených členů z MO jsou evidováni sekretariátem ČRS, z. s., Svč. ÚS a podle celkového počtu přihlášených je organizována zkouška, zpravidla 1-2x ročně. Informace o termínech zkoušek jsou MO sdělovány se zhruba měsíčním předstihem.
Přihláška členů MO ke zkoušce rybářské stráže: navrh_novych_clenu_RS-_zadost.xls