českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

Zákon č. 237/2012 Sb. účinný od 1. září 2012 přináší zásadní změnu zejména v tom, že přestupky dle § 30 a správní delikty dle § 31 zákona řeší nově obecní úřad obce s rozšířenou působností, zatímco dosud bylo řešení v kompetenci krajského úřadu.

Aktuální znění § 30 a § 31 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství

 

Zákon č. 40/2009 Sb. účinný od 1. 1. 2010 přináší změny v posuzování pytláctví. Celou problematiku odborně popsal v rybářských kruzích dobře známý JUDr. Šíma, jehož článek se nazývá:

PYTLÁCTVÍ po rekodifikaci trestního zákona.

 

Pro účel řešení pytláctví zjištěného při výkonu činnosti rybářské stráže a stanovení hodnoty ryb, které byly neoprávněně uloveny při pytláctví vydalo Ministerstvo zemědělství ČR v roce 2010: Sazebník pro stanovení hodnoty ryb. Hodnotu ryb je třeba stanovit pro řešení věci Policií ČR.