českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

ČRS (všechny složky) byl rozhodnutím Mze ČR z roku 2004 a nejnověji z 8. dubna roku 2011 pověřen k organizování zkoušek pro získání kvalifikace osob k vydání 1. rybářského lístku (pro MO v položce Dokumenty těchto stránek).

Zájemci o lov ryb v rybářských revírech ČRS se mohou stát členy vybrané místní organizace, absolvovat školení a následně vykonat zkoušku, jejímž účelem je prověřit potřebné znalosti pro oprávněnost vydání rybářského lístku. O kvalifikaci je vydáno osvědčení, které žadatel o svůj první rybářský lístek předkládá na úřadu Obce s rozšířenou působností nebo pověřeném obecním úřadě (upraveno zákonem č. 104/2011 Sb.), příslušné podle bydliště žadatele. Po úhradě státního poplatku bude rybářský lístek vydán a tím také splněn jeden ze základních předpokladů pro zakoupení povolenky k lovu pro revíry ČRS. 

Zkouška sestává ze dvou částí tj. části rybářského řádu a části poznávání ryb, ke které slouží obrazová příloha.

Zkoušku provádí komise jmenovaná výborem MO dle jmenovací listiny, se stanovením systému výdeje osvědčení o získané kvalifikaci a jejich evidenci. Všechny zásady pro zkoušky by měly být stanoveny vnitřním předpisem MO. Výsledky zkoušek musí být dle rozhodnutí VÚS archivovány pro účel kontrol územní dozorčí komise.  

Povinností související se zkouškami kvalifikace poro vydání 1. RL je nahlásit jejich termín orgánům státní správy rybářství (Krajský úřad, Mze ČR) nejméně 10 dní předem. 

Pro zkoušku cizinců, kteří nemohou doložit rybářskou licenci ze své země jsou MO vybaveny také provedením v německém a anglickém jazyce. Stejně tak je možné vykonat zkoušku cizinců na sekretariátu ČRS, z. s., Svč. ÚS nebo v rybářském domě ve Vikleticích u Nechranické přehrady. 

Osvědčení pro 1. rybářský lístek - formulář pro MO

Žádost o vydání rybářského lístku - formulář pro rybáře k předání na příslušný úřad (Obec s rozšířenou působností)  

Test znalostí pro zkoušku kvalifikace pro vydání rybářského lístku

KONTAKTY - Zasílání termínů zkoušek pro vydání osvědčení o kvalifikaci pro prodej 1. rybářského lístku

 

Obecný popis v ČRS: JAK SE STÁT ČLENEM a mít možnost lovit ryby na revírech ČRS