českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
  • Rybářský lístek je osoba provádějící lov v rybářském revíru povinna mít u sebe (§ 13 odst. 7 zák. č. 99/2004 Sb.).
  • Rybářské lístky vydává obec s rozšířenou působností nebo pověřený obecní úřad (upraveno zákonem č. 104/2011 Sb.),příslušné podle místa bydliště žadatele (§ 13 odst. 8 zák. č. 99/2004 Sb.).
  • Rybářský lístek lze vydat pouze tehdy, prokáže-li se žadatel (vyhláška nerozlišuje, zda jde o tuzemce nebo o cizince) dřívějším rybářským lístkem (§ 10 odst. 6 vyhl. 197/2004 Sb.) nebo osvědčením o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku (§ 10 odst. 3 a 4 vyhl. č. 197/2004 Sb.). Cizinci se pro vydání rybářského lístku uznává i platný rybářský lístek nebo licence vydané v zemi, jejímž je občanem (§ 10 odst. 7 vyhl. 197/2004 Sb.).
  • Osvědčení o získané kvalifikaci mohou na základě pověření MZe ČR (č.j. 12.682-4/2010-16.230 ze dne 8.4.2011) vydávat všechny místní organizace ČRS, vzor osvědčení je v příloze č.6 vyhlášky č.197/2004 Sb. odd. II..
  • Rybářské lístky se vydávají na dobu 1, 3 nebo 10 let ode dne vydání (10 odst. 1 vyhl. 197/2004 Sb.).
  • Osoby mladší 15 let potřebují k vydání rybářského lístku souhlas zákonného zástupce (§ 10 odst. 5 vyhl. 197/2004 Sb.).