českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna

MIMOPSTRUHOVÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY

  • V souborech ve formátu PDF níže uvedených nyní naleznete aktuální informace o nových revírech, které lze využít, ale také informace o některých revírech nebo podrevírech, které již k dispozici nebudou, a to trvale či dočasně.
  • V každém případě je vhodné přečíst si popisy revírů, které budete chtít navštívit, a to v celém rozsahu, tak jak umožňuje níže situovaný odkaz.

 

 

SOUPIS MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ 

ČRS, Z. S., SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU S BLIŽŠÍMI PODMÍNKAMI VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

 

Můžete také zkusit využít seznam rybářských revírů na mapovém serveru Krajského úřadu Libereckého kraje, kde se nachází nádrže v rybářských revírech, včetně zobrazení v mapě a dokonce i s fotografiemi a dalším popisem:

MAPOVÝ SERVER LIBERECKÉHO KRAJE - RYBÁŘSKÉ REVÍRY 

 

Zde je k dispozici seznam revírů, které se zcela nebo částečně nachází na území zvláštní ochrany přírody, a kde je nutné dodržovat zejména zákon o ochraně přírody a krajiny. Upozorňujeme na to, že především vjezd a stání vozidel a také táboření (bivakování) je přísně hlídáno a přestupky jsou striktně řešeny stráží přírody a pracovníky orgánů OP: Ochrana_zivotniho_prostredi.pdf

Seznam_reviru_CRS_SUS_na_uzemi_ZO.pdf

 Další níže uuvedený PDF soubor slouží pro účel řešení znečištění vody a úhynu ryb jako metodická pomůcka postupu, včetně koncepčních příprav na havarijní událost a zahrnuje také potřebné kontaktní údaje:

Metodický pokyn pro upřesnění zápisů úlovků v přehledu o úlovcích podle jednotlivých částí revírů - podrevírů:

Do záznamu o docházce a přehledu o úlovcích se zapisuje jako revír ve sloupci uloveno v revíru číslo revíru uvedené v soupisu revírů (šest až osm číslic) a ve sloupci podrevír pořadové číslo části revíru (propadliny, nádrže, rybníka). Pokud se nejedná o nádrž, nýbrž o vlastní tok, označí se v kolonce podrevíru číslicí nula.

Příklad:

Revír 441 005 Bílina 6 - MO Most, propadlina č. 8 Černice bude v záznamu o docházce a přehledu o úlovcích zapsán následovně (při úlovku 1 kapra 45 cm, hmotnosti 2,0 kg):

Datum Uloveno v revíru Podrevíru Druh ks kg cm
20.6. 441 005 8 kapr 1 2,0 45


V sumáři úlovků a docházek budou na samostatném řádku uvedeny dosažené úlovky v témž revíru podle jednotlivých částí revíru - podrevírů.

Příklad:

Revír 441 005 Bílina 6 - MO Most, při úlovcích na částech revíru č. 8 - Černice, č. 25 - Pluto č. 40 - Loupnice a v revíru 441 001 na vlastním toku řeky Bíliny, bude sumář úlovků a docházek vyplněn následovně:

Číslo revíru Název Podrevíru Druh ks kg
441 005 Bílina 6 8 kapr 21 47,5
    25 kapr 3 7,2
    40 kapr 5 13,5
441 003 Bílina 1 0 kapr 2 4,2