českydeutschenglish
červenec 2017
po
út
st
čt
so
ne
26
26
27
28
29
30
Jaroslava
1
Patricie
2
27
Radomír
3
Prokop
4
Cyril a Metoděj
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
5
Den upálení mistra Jana Husa
6
Bohuslava
7
Nora
8
Drahoslava
9
28
Libuše/Amálie
10
Olga
11
Bořek
12
Markéta
13
Karolína
14
Jindřich
15
Luboš
16
29
Martina
17
Drahomíra
18
Čeněk
19
Ilja
20
Vítězslav
21
Magdaléna
22
Libor
23
30
Kristýna
24
Jakub
25
Anna
26
Věroslav
27
Viktor
28
Marta
29
Bořivoj
30
31
Ignác
31
1
2
3
4
5
6
Anna
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., Severočeský územní svaz
spojuje místní organizace ČRS Ústeckého a větší části Libereckého kraje k společnému rybaření a hospodaření na rybářských revírech. Garantem jsou příslušné orgány územního svazu a MO.

Posláním ČRS je zejména:
• vykonávat rybářské právo ve smyslu zákona o rybářství
• chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí
• působit na mládež v oboru rybářství a životního prostředí
• zapojovat osoby se zdravotním postižením.
Historie ČRS:
Organizované sportovní rybářství má u nás více jak stoletou tradici. První rybářské spolky vznikaly ve 2. polovině 19. století. V severních Čechách mají zakládací listiny datované před rokem 1900 rybářské spolky Louny, Postoloprty, Roudnice n.L., Žatec.
První jednotná velká organizace sdružující malé spolky byla založena v roce 1957 sloučením Jednoty rybářů v Praze a Jednotného zväzu rybárov v Žilině, a to Československý svaz rybářů. Při založení měl 409 místních organizací a necelých 80 tisíc členů. ČSRS měl jednotné stanovy, členský příspěvek a principy hospodaření.
V roce 1968 došlo k rozdělení ČSRS na Český rybářský svaz a Slovenský rybársky zväz.
V roce 1990 došlo k oddělení Jihomoravského územního svazu, čímž vedle Českého rybářského svazu vznikl také Moravský rybářský svaz. ČRS patří k absolutně největším zájmovým sdružením, sdružuje v sedmi územních svazech celkem 480 místních organizací a v nich více než 250 tisíc členů . 
 
Současnost Severočeského územního svazu:
 sdružuje 47 místních organizací + 2 samostatně hospodařící.
• asi 29 tisíc členů (dospělých), z toho 1200 žen
• 2,6 tisíce dětí do 15 let a 750 mladých členů od 16 do 18 let
• Více než 5000 hektarů rybářských revírů (4700 mimopstruhových + 440 pstruhových)
• cca 150 hektarů chovných rybníků a 8 líhní v MO + líheň ČRS, z. s., Svč. ÚS v Chabařovicích
• roční výlovek více než 150 tun ryb z chovných rybníků
• více než 400 tun ulovených ryb z MP rybářských revírů a téměř 20 tun z P revírů
• zabezpečení prodeje povolenek k rybolovu
• distribuce násadových ryb do revírů ČRS, maloobchodní prodej vánočních kaprů
• odborná školení, semináře, správa internetových stránek a informačního systému Lipan
• servis pro místní organizace, metodická pomoc
• rekreační zařízení u ÚN Nechranice v obci Vikletice
• rybochovné zařízení Chabařovice s cca 20 ha chovných rybníků, sádkami, líhní a zázemím pro dopravu ryb
Platnost povolenek
• Na všechny MP revíry Svč. ÚS ČRS platí jedna povolenka, na P revíry rovněž
• V případě zájmu si rybář může koupit povolenku celosvazovou na všechny revíry ČRS nebo i MRS
Povolenky k rybolovu jsou cenově příznivé

Zájemci, kteří by se rádi informovali o možnosti vstoupit do řad ČRS prosím využijte odkaz Jak se stát členem ČRS