Chráněná rybí oblast na části revíru 441 022 Labe 4-5

Na základě rozhodnutí (č.j.: KUUK/41965/2019/ZPZ) Krajského úřadu Ústeckého kraje, upozorňujeme rybáře na vyhlášenou chráněnou rybí oblast (CHRO) na části mimopstruhového rybářkého revíru 441 022 Labe 4-5.

Vymezení horní hranice CHRO je jez ve Střekově, ř. km. 767,679 (767,7), GPS: 50°38'19.291"N, 14°2'52.718"E a spodní hranice je tvořena linií napříč korytem řeky Labe mezi povoleným stáním pro plavidla (kovové molo s můstkem) na pravém břehu GPS: 50°38'32.389"N, 14°2'52.848"E viz obrázek a starým odběrným objektem na levém břehu v ř. km 767,27, GPS: 50°38'31.705"N, 14°2'46.128"E viz obrázek.

Předmětem ochrany v této oblasti jsou původní druhy ryb, zejména typické říční druhy ryb, které se v této oblasti shromažďují před migrační bariérou. Jedná se o parmu obecnou, podoustev říční, bolena dravého, jelce tlouště, jelce jesena, cejnka malého, pstruha obecného, lososa obecného a mníka jednovousého. 

Lov ryb udicí v chráněné rybí oblasti je zakázán.

18.06.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.