Stav vodní hladiny na Nechranické nádrži

Vážení rybáři, vážené rybářky,

v letošním roce Státní podnik Povodí Ohře připravil řadu stavebních akcí, které pro svou realizaci potřebují snížit hladinu vody v Nechranické nádrži. Od jarních měsíců nastalo období, ve kterém bude o cca 3 metry snížená hladina vody zásobního prostoru oproti běžnému stavu předchozích let. Budou se rekonstruovat krajní pole bezpečnostního přelivu, opravovat spáry návodního opevnění hráze a dokončovat práce pro záchranný archeologický výzkum. Takto nízká hladina není na Nechranicích běžná. Z tohoto důvodu je snahou Povodí Ohře sloučit všechny tyto připravované akce do jednoho období pro co nejkratší omezení rekreační sezóny. Takto snížená hladina by až na minimální výkyvy měla být stejná až do podzimu, kdy by měla být opět snižována o cca 1 metr. 

Rybolov lze provádět bez komplikací, jen je linie břehu o několik metrů dále v prostoru nádrže, než je obvyklé. 

31.05.2018, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.