Předvánoční a Vánoční prodej ryb

01/12/2017

Předvánoční a Vánoční prodej ryb se uskuteční v níže uvedených termínech v areálu Rybochovného zařízení (sádky) Chabařovice, ul. Smetanova 91. Ceny ryb a termíny prodejů

Přečíst více

Ukončení pstruhové sezóny na Ohři pod VD Nechranice

23/11/2017

Na poslední den (30. 11.) možnosti lovu ryb na umělou mušku v pstruhových rybářských revírech se i přes veškerou snahu vyjít vstříc rybářské veřejnosti nepodaří zajistit v letošním roce snížení průtoku pod VD Nechranice na ukončení rybářské sezóny. Hlavním důvodem je vývoj hydrologické situace, která se nepředvídaně zhoršila tak, že nebude možné dle pravidel Manipulačního řádu VD Nechranice manipu…

Přečíst více

Děti pomáhaly s vypouštěním ryb do řeky Bíliny

09/11/2017

Letošní, v pořadí druhé vypouštění původních druhů říčních ryb se uskutečnilo dne 9. listopadu 2017. Přesněji tedy 425 kilogramů rybích násad vypustili do řeky Bíliny páťáci ze 4. Základní školy poblíž kostela Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Mezi rybími zástupci byli především plotice obecné, cejni velcí a okouni říční. Dětem byla na místě prezentována krátká přednáška o biologii vypouštěných dru…

Přečíst více

Ukončení rybolovu na nádrži Patokryje

07/11/2017

Z důvodu plánované rekonstrukce a změny užívání, byl ukončen pronájem ze strany obce Patokryje na mimopstruhovém rybářském revíru 441 005 Bílina 6, podrevír 24. Vzhledem k této situaci je od 1. 11. 2017 ukončen rybolov na uvedené nádrži.  

Přečíst více

Vjezd a setrvání vozidel na příbřežních pozemcích podél Labe

04/10/2017

Na základě iniciativy Severočeského územního svazu bylo vyvoláno jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO České středohoří ve věci vymezení míst pro vjezd a setrvání motorových vozidel v blízkosti břehu Labe. Důvodem byla nutnost koordinace aktivit spojených s přístupem k vodě, včetně výkonu rybářského práva. Cílem bylo podpořit aktivity na místech, kde je zcela minimální riz…

Přečíst více

Doživotní rybářský lístek

22/09/2017

Rybáře jistě potěší, že si nově mohou pořídit doživotní rybářský lístek. Už nebudou muset hlídat platnost tohoto nezbytného rybářského dokladu a chodit jednou za čas na úřad pro nový.   Prvním listopadem 2017 totiž nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., kterou se provádí zákon o rybářství a nově zavedla (k nedávno zřízenému 30 dennímu rybářskému lístku) ještě i doživotní rybářský líste…

Přečíst více

Zákaz lovu lína obecného na revíru Petri

19/09/2017

Na mimopstruhovém rybářském revíru 06 441 140 Petri, platí na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství Č.j.: 3045/ZPZ/2017-6 s okamžitou platností celoroční zákaz lovu lína obecného. 

Přečíst více

Úhyn ryb na nádrži Modlanská

18/09/2017

V týdnu od 4. 9. 2017 byl zpozorován úhyn ryb na mimopstruhovém rybářském revíru 441 002 Bílina 2, podrevír č. 13 - Modlanská. Mezi uhynulými druhy ryb byly především trofejní jedinci dravců, zejména candát obecný a sumec velký, dále pak tolstolobik bílý a cejn velký, ojediněle okoun říční a plotice obecná. Do současné doby bylo vyloveno odhadem 2 tuny leklých ryb, které byly následně odváženy do …

Přečíst více

Děti pro krásnější Labe

14/09/2017

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz uspořádal dne 26. 8. 2017 pro děti a mládež z ČRS a německého spolku „Anglerverband ‚Elbflorenz’ Dresden e. V.“ akci s názvem „Děti pro krásnější Labe“. Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a prezident Zemského ředitelství Saska, Dietrich Gökelmann.Akce se konala mezi obcemi Dolní Žleb a Schöna a její součástí …

Přečíst více

Nový mimopstruhový revír Čtverec v Chrastavě

21/07/2017

Od 1. července je zahájen lov ryb v novém rybářském revíru č. 07 441 142 ČTVEREC, voda mimopstruhová, 0,4 ha v k. ú. Chrastava. V revíru platí bližší podmínky výkonu rybářského práva: - lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna, - odstavení vozidel je povolenou pouze na panelové ploše u rybníčku (Hlubina) nad revírem, zákaz příjezdu motorovým …

Přečíst více
Přejít na stránku: 13
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.