Byl distribuován další kapr (od začátku roku přes 60 tis. kg)

Bylo distribuováno 1510 kg kapra o průměrné váze 1,6 kg/ks. V dřívějších letech se dařilo až téměř z 50% plnit zarybnění v případě tohoto druhu již v jarních měsících. V letošním roce je situace složitější, ale snažíme se jak jen se dá, zarybňovací plány by měly být i letos splněny!

Zatím bylo letos do revírů Severočeského ÚS distribuováno 60 tis. kg této ryby. To i přes neuspokojivou situaci s růstem nákladů, ať již se jedná o dopravu, ale především pak např. výrazný růst cen krmiv apod.


09.06.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.