Bylo dsitribuováno 49500 ks rychleného candáta

Bylo distribuováno 49500 ks rychleného candáta (cca 4 cm/ks). Tuto nejmenší vysazovanou velikostní kategorii distribuujeme primárně do vhodných vod, jako je např. ÚN Nechranice, kde mají tyto ryby k dispozici aktuálně jak velké množství potravy, tak i úkrytů s ohledem na zaplavené příbřežní oblasti (litorál).

Ostatně jak potvrzují i zkušenosti z některých našich MO, na určitých vodách je možné docílit v případě tohoto druhu lepších hospodářských výsledků při distribuci této velikostní kategorie nyní na přelomu jara a léta, oproti distribucím starších (mnohdy i těžko dostupných) kategorií v podzimních měsících.

U candáta se dlouhodobě snažíme překračovat zarybňovací plány, to i přes skutečnost, že se jedná o velice nedostatkovou rybu takřka ve většině velikostních kategorií. To je dáno i tím, že se jedná o druh vysoce náročný na chov vzhledem k nárokům na kvalitu vody, takřka nereálný umělý výtěr apod.


21.06.2024, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.