Celková data distribucí 2023

Celkem se do revírů Severočeského územního svazu podařilo v roce 2023 distribuovat cca 660 tis. kusů ryb o celkové váze kolem 420000 kg. U naprosté většiny sledovaných druhů se podařilo zarybňovací plány splnit (např. kapr, lín, sumec, pstruh o.), případně i výrazněji překročit (lipan, bílá ryba+okoun).

Plán se nepodařilo splnit pouze u dvou druhů. V případě candáta ke splnění menší množství chybělo, na druhou stranu je třeba podotknout, že v případě tohoto druhu se naopak v předchozích letech dařilo zarybňovací plány i výrazněji překračovat. Jiná byla situace u štiky, kde objem ryb ve vyšší váhové kategorii odpovídal objemům z předchozích let, ale na celkovém plnění se projevil nedostatek štiky rychlené.

KAPR

Do našich revírů bylo v minulém roce distribuováno cca 360000 kg kapra (cca 269 tis. ks), tedy váhovým objemem v podstatě stejné množství jako v letech předchozích, kusově ovšem o něco méně.

Již řadu let zarybňovací plány u tohoto druhu nejsou výrazněji překračovány (jako se o to snažíme např. u dravých ryb, lína a bílé ryby), ale naopak množství kapra se snažíme držet kolem stanoveného zarybňovacího plánu, což je i případ minulého roku. Dlouhodobým trendem je spíše jisté zvyšování průměrné váhy distribuovaných ryb, u revírů je rovněž ohledně kapra (množství a velikostní kategorie) přihlíženo k jejich charakteru, úživnosti apod.

LÍN

V minulém roce bylo distribuováno přes 11500 kg lína o průměrné váze 0,35 kg/ks, tedy krásné ryby primárně v tržní velikosti. Zarybňovací plány u tohoto druhu se snažíme výrazněji překračovat každým rokem, a v minulém roce se podařilo v kg vysadit ještě více ryb tohoto druhu, než v letech předchozích. Severočeský ÚS zároveň již před několika lety stanovil omezení úlovku v případě lína na max. 4 ks/den (stejné pravidlo již platí také pro okouna).

AMUR

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno přes 18300 kg amura (cca 1,7 kg/ks). Popularita této ryby se mezi rybáři postupně zvyšuje i s ohledem na její bojovnost, zvláště na některých našich revírech se tomuto druhu velice daří a rybáři se mohou setkat i se vskutku trofejnímu kusy.

CANDÁT

Do revírů Severočeského územního svazu bylo v minulém roce distribuováno přes 96000 ks candáta (ve všech velikostních kategoriích). Ke splnění zarybňovacího plánu cca 10% chybělo, ovšem na druhou stranu, v letech předchozích se dařilo plány výrazně překračovat.

V případě tohoto druhu bývá řada proměnných, druh je velice náročný na prostředí, a jeho umělý výtěr je takřka nereálný. Z tohoto důvodu je dlouhodobě poptávka mnohem vyšší než nabídka. Některý rok se zadaří méně, jiný více.

Díky zvýšeným distribucím dravců do Labe (včetně candátů) se rovněž snažíme bojovat s nepůvodním a invazivním hlaváčem černoústým, v některých úsecích je pokles populací tohoto nežádoucího druhu již poměrně patrný, což nás samozřejmě velice těší, nejen candátům zřejmě chutná.

ŠTIKA

Jak jsme již zmínili, štika je jedním ze dvou druhů, u kterých se v roce 2023 v Severočeském územním svazu splnit zarybňovací plány nepodařilo. Objem štik vyšší váhové kategorie sice odpovídal rokům předchozím, tedy přes 5500 kg, včetně trofejních kusů, na celkovém plnění se ovšem podepsal nedostatek štiky rychlené.

V případě tohoto druhu, kterému rozhodně není cizí kanibalismus je třeba dbát na správné vysazení, ideálně roznést/rozvést na co nejvíce vhodných míst v revíru, aby se nebezpečí kanibalismu co nejvíce snižovalo, i z menšího množství vhodně vysazených štik pak může být mnohem více užitku a radosti pro rybáře, než z většího množství vysazených nevhodně pouze na jedno místo.

Věříme, že letos budou podmínky pro produkci tohoto druhu na našem rybochovném zařízení i u našich dodavatelů lepší.

SUMEC

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno 3400 ks sumce, primárně ve velikosti ročka, ale zvláště z výlovů nechyběli ani větší krasavci, včetně albínů.

Sumec je distribuován pouze do vybraných primárně velkých revírů, jako je např. ÚN Nechranice a Labe, netřeba zároveň připomínat, že i sumcům v řece chutná nepůvodní a přemnožený hlaváč černoústý.

Jedná se o naši největší původní dravou rybu, poměrně tajemnou, o které koluje asi nejvíce různých mýtů a polopravd.

LIPAN PODHORNÍ

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno téměř 18000 ks lipana, stejně jako v letech předchozích se tak podařilo u tohoto druhu výrazně překročit zarybňovací plány.

PSTRUH OBECNÝ

V minulém roce bylo distribuováno cca 18000 ks pstruha obecného, podařilo se tak vysadit téměr o 5000 ks více než v roce předchozím. Počty vysazených ryb závisí především na možnostech produkce v MO, to i z toho důvodu, že do P toků považujeme za nežádoucí vysazování pstruhů z umělých chovů (např. Kolowrat), stejně jako dbáme na zvýšenou ochranu původních populací (např. pravidla na řece Ohři).

V následujícím období budeme vhodně reagovat na novelu vyhlášky schválené v minulém roce (s ohledem na termín schválení nebylo možné včas projednat a zakomponovat do tištěných soupisů), která povoluje lov přívlačí na P vodách až do konce listopadu. Nemá dle našeho názoru smysl omezovat rybáře při lovu přívlačí tam, kde jsou revíry závislé na distribuci ryb jako je např. siven nebo pstruh duhový (nádrže, nevhodné pH, úživnost apod.) a pstruhům obecným se zde nedaří, naopak revíry, kde je žádoucí původní populace pstruha obecného v době tření více chránit, na nich lze očekávat zkrácený termín lovu přívlačí. Rybáři mohou očekávat dvě kategorie dle termínu, o čemž bude rybářská veřejnost včas informována.

SIVEN AMERICKÝ

Do pstruhových revírů se v minulém roce podařilo vysadit cca 6250 ks sivena o průměrné váze téměř 0,4 kg/ks. Siveny primárně vysazujeme do revírů, kde se s ohledem na pH (snáší vyšší kyselost vody) nedaří tolik jiným druhům lososovitých ryb. Typickým příkladem je oblast Jizerských hor s jejím žulovým podložím.

PSTRUH DUHOVÝ

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno přes 13000 kg pstruha duhového (cca 32800 ks). Do vybraných P revírů distribuujeme tyto ryby v průběhu celé pstruhové sezóny (cca 1x měsíčně).

Územní svaz si rovněž stanovil, do kterých revírů je možné distribuovat pstruha duhového, a které slouží naopak primárně k rozvoji populací pstruha obecného. Stalo se již zároveň jakýmsi trendem, že tento druh stále více rybářů vnímá především jako rybu vhodnou pro kulinářské využití, naopak ulovené pstruhy obecné i díky tomu ve stále větší míře pouští.

ÚHOŘ

V minulém roce bylo do revírů Severočeského ÚS distribuováno celkem 49000 ks odkrmeného úhořího monté, tedy větší vysazovaná kategorie této ryby, která má rovněž i větší šanci na přežití, to zvláště pokud se vysadí do vhodných míst s dostatkem úkrytů (kořeny, kamenné záhozy apod.).

Jistou zajímavostí je, že pro úhoře nejsou stanoveny zarybňovací plány, to i s ohledem na především v minulosti značné výkyvy cen tohoto druhu, který je nutné dovážet ze zahraničí (např. z Nizozemí, Francie apod.) z důvodu překážek na tocích vytvořených člověkem pro možnou migraci do vnitrozemí.

Ceny do zákazu vývozu z EU šponovala až do závratných částek především poptávka zákazníků z Asie, na zákaz někteří nenechavci reagovali pokusy o pašování, kterým se v řadě případů podařilo zabránit (např. v roce 2019 zadrženi na letišti v Praze cizinci snažící se propašovat do Asie cca 70 tis. ks úhoře, který by měl na tamním černém trhu hodnotu řádově minimálně milionů Kč).

BÍLÁ RYBA + OKOUN

V minulém roce bylo do našich revírů distribuováno přes 7000 kg okouna a bílé ryby (cca 30:70).

Územní svaz podporuje cílený chov okouna v MO. V našem ÚS platí také omezení úlovku okouna na max. 4 ks/den. Z dříve druhu vnímaného pouze jako plevelný se v posledních letech stal jeden z velice populárních druhů, který se stejně jako i jiné druhy dravých ryb snažíme ve zvýšené míře vysazovat i např. do Labe, kde pomáhá s regulací nepůvodního a invazivního hlaváče černoústého.

V případě bílé ryby se rovněž pozitivně projevuje dlouhodobá spolupráce s Povodí Ohře, s. p. Vhodnou manipulací s hladinou (pokud je to možné) např. na ÚN Nechranice v době tření se daří posilovat populace i na tomto našem největším revíru, což rovněž prospívá i k rozvoji populací dravých ryb.

RCHZ CHABAŘOVICE

Nedílnou součástí Severočeského územního svazu je rybochovné zařízení v Chabařovicích, které krom samotné produkce ryb představuje také významné zázemí územního svazu pro naše zaměstnance, techniku a další vybavení.

V minulém roce zde bylo do revírů vyprodukováno přes 26000 kg ryb, ale není to samozřejmě pouze o větších rybách, rostou u nás také další generace, na které se rybáři teprve mohou těšit, případně také na jejich potomky.

Krom kaprů a amurů v produkci rozhodně nechybí štiky, líni, candáti, okouni a bílá ryba. Poděkování patří nejen zaměstnancům ÚS, ale také brigádníkům, bez kterých není možné se zvláště při výlovech obejít, především těm z MO Ústí nad Labem a MO Teplice, kteří již patří k páteři našich sil a tvoří velice dobrou partu. Poděkování patří také všem z ostatních MO, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a kolikrát jsou ochotni dorazit i z větší vzdálenosti.


27.02.2024, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.