Celkové zarybnění revírů Severočeského ÚS v roce 2021

V Severočeském územním svazu se u všech sledovaných druhů ryb v minulém roce dařilo plnit zarybňovací plány kolem 100% a více, u některých dlouhodobě nedostatkových a zároveň opravdu atraktivních druhů se podařilo plány i výrazněji překročit!

KAPR

Do revírů bylo vysazeno cca 280000 ks kapra (cca 1 – 3 kg/ks). Až téměř polovinu těchto ryb se daří distribuovat již v průběhu jarních měsíců. Revíry jsou tak během roku kaprem dostatečně zarybněny. Zarybňovací plány ale nejsou v případě kapra již několik let výrazněji překračovány, snažíme se dávat naopak více prostoru i jiným druhům (např. lín, candát apod.).

LÍN

Lín patří bezpochyby k jedné z nejkrásnějších ryb našich vod. V minulém roce bylo do našich revírů distribuováno téměř 10000 kg lína primárně v tržní velikosti. Díky dlouhodobé a usilovné práci se podařilo úbytek lína zvrátit. Zarybňovací plány u tohoto druhu se snažíme výrazněji překračovat každým rokem, tentokrát to bylo o více jak čtvrtinu.

ŠTIKA

Do revírů bylo distribuováno 5800 kg štiky (roček a starší), a dále 165000 ks štiky rychlené. Štika se chová teritoriálně, cizí ji rozhodně není ani kanibalismus, již jedinci o velikosti několika cm se vzájemně požírají. I proto je třeba zvláště u tohoto druhu dávat důraz na správné vysazení, ideálně roznést nebo rozvést na co nejvíce míst v revíru a rovnoměrně vysadit, čímž je omezen i vliv kanibalismu na úbytek vysazených ryb v revíru, daný i jejich teritoriálním chováním.

CANDÁT

Do revírů se v minulém roce podařilo distribuovat přes 137000 ks candáta a výrazněji tak překročit zarybňovací plány, což se v dřívějších letech ne vždy dařilo. To i s ohledem na skutečnost, že tento druh je velice náročný na prostředí a jeho umělý výtěr je takřka nereálný. Z tohoto důvodu je dlouhodobě poptávka mnohem vyšší než nabídka.

OKOUN/BÍLÁ RYBA

V minulém roce bylo distribuováno téměř 12000 kg okouna a bílé ryby (cca 30:70). Oproti předchozímu roku se jedná o navýšení o 5000 kg. Územní svaz podporuje cílený chov okouna v MO. V případě bílé ryby se rovněž pozitivně projevuje dlouhodobá spolupráce s Povodí Ohře, s. p. Vhodnou manipulací s hladinou např. na ÚN Nechranice v době tření se daří posilovat populace i na tomto našem největším revíru, což rovněž prospívá i k rozvoji populací dravých ryb.

AMUR

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno celkem 18500 kg amura o průměrné váze cca 2 kg/ks. Stále se zvyšuje popularita této bojovné ryby nejen mezi rybáři, ale s ohledem na gastronomické využití se zároveň amur prosazuje i na Vánoce jako oblíbená alternativa místo kapra.

SUMEC

Do revírů Severočeského územního svazu bylo v minulém roce distribuováno celkem 3000 ks sumce, primárně ve velikosti ročka. Sumec je distribuován pouze do vybraných (primárně velkých) revírů, jako je např. ÚN Nechranice.

PSTRUH OBECNÝ

Do P revírů bylo v minulém roce vysazeno 17300 ks pstruha obecného. Jejich počty závisí především na možnostech produkce v MO. Stále větší důraz je kladen na ochranu původních populací (s čímž souvisí i částečné omezení lovu dravců na části MP Ohře v době tření pstruha obecného).

Do P toků považujeme za nežádoucí vysazování pstruhů z umělých chovů (např. Kolowrat). V minulosti došlo rovněž k důsledné kategorizaci P revírů. Územní svaz si tak jasně stanovil, do kterých revírů je možné distribuovat i jiné lososovité ryby (např. pstruha duhového), a které slouží primárně k rozvoji populací pstruha obecného.

Možnosti produkce tohoto druhu jsou výrazně ovlivněny ekologickým stavem toků (predátoři, znečištění, úpravy apod.). Severočeský územní svaz ustanovil, že MO proplatí v případě tohoto druhu veškerou produkci, včetně ryb nad rámec zarybňovacích plánů, které jsou vysazeny do revírů.

PSTRUH DUHOVÝ

Do revírů bylo v minulém roce distribuováno téměř 14000 kg pstruha duhového o váze 0,3 – 1,5 kg/ks. Do vybraných P revírů distribuujeme tyto ryby v průběhu celé pstruhové sezóny (cca 1x měsíčně). Územní svaz si rovněž stanovil, do kterých revírů je možné distribuovat pstruha duhového, a které slouží naopak primárně k rozvoji populací pstruha obecného. Stalo se již zároveň jakýmsi trendem, že tento druh stále více rybářů vnímá především jako rybu vhodnou pro kulinářské využití, naopak ulovené pstruhy obecné i díky tomu ve stále větší míře pouští.

SIVEN

Do P revírů Severočeského územního svazu bylo v minulém roce distribuováno přes 5300 ks sivena o průměrné váze 0,4 kg/ks. Siveny primárně vysazujeme do revírů, kde se s ohledem na pH (snáší vyšší kyselost) nedaří tolik jiným druhům lososovitých ryb.

LIPAN

V minulém roce se podařilo do našich revírů vysadit více jak 25000 ks lipana (průměr cca 17 cm/ks). Jedná se o více než dvojnásobné množství, než bylo distribuováno v předchozích letech, zarybňovací plány tak byly v případě této nádherné ryby splněny dokonce na cca 250%.

LOSOS

V minulém roce bylo vysazeno 40000 ks plůdku lososa. Projektu se Severočeský územní svaz věnuje již od roku 1998, aktuálně u nás největší překážkou při návratu dospělých jedinců jsou neprostupné soutěsky ve Hřensku, rybí přechody jsou v těchto místech nefunkční, přednost má evidentně ekonomická činnost (provoz turistických pramic). Více o projektu ZDE.

ÚHOŘ

Do revírů Severočeského územního svazu se v minulém roce podařilo vysadit cca 49000 ks odkrmeného úhořího monté (15 cm+). S ohledem na problematickou dostupnost v dřívějších letech (cena šplhala do astronomických částek) není úhoř sice veden v zarybňovacích plánech, přesto jako územní svaz vynakládáme každoročně prostředky na nákup této nádherné a tajuplné ryby, která putuje do našich vod.

RYBOCHOVNÉ ZAŘÍZENÍ CHABAŘOVICE

Nedílnou součástí Severočeského územního svazu je rybochovné zařízení v Chabařovicích (RCHZ), které krom produkce ryb představuje především důležité zázemí pro zaměstnance a techniku územního svazu.

V minulém roce RCHZ vyprodukovalo celkem 24000 kg kapra (cca 7% všech v ÚS vysazených), ale zaměřuje se také na chov dravých ryb jako je štika candát, opominout nelze ani amura, lína, okouna a bílou rybu.

Celková hodnota produkce ryb činila cca 2 mil. Kč. Nárůst produkce ryb je pozitivním důsledkem investic do provozu RCHZ Chabařovice, které pokračovaly i v minulém roce (např. rekonstrukce nádrže Na Kolejích).

Děkujeme jak zaměstnancům ÚS, kteří se na těchto výsledcích podíleli, tak rovněž brigádníkům, kteří neváhají obětovat svůj volný čas a jejich pomoc je neocenitelná. V případě zájmu rádi uvítáme na výlovech i další rybáře, kteří chtějí pomoci k udržení kvalitního zarybnění našich revírů.

ZÁVĚR

Naší zásadní úlohou při zarybňování revírů je doplňování stavu hospodářsky významných druhů ryb. Ryby říční jsou spíše než na vysazování závislé na stavu prostředí, které vyžadují k rozmnožování, vyhledávání potravy a úkrytech. Těm věnujeme především zvýšenou ochranu (parma, podoustrev a ostroretka celoročně hájeny na většině revírů, kde se v našem ÚS vyskytují). Z uvedených důvodů spíše než vysazování ryb nezřídka pochybné kvality je důležitější věnovat pozornost při péči o říční ryby ochraně jejich prostředí.

Významnou pomocí je podpora Ministerstva zemědělství ve formě dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírů, jako částečná kompenzace škod způsobených kormorány, vydrou, volavkou apod., ze které lze zlepšovat stav zarybnění revírů, například lipanem, candátem, štikou a línem.

S potěšením také informujeme o skutečnosti, že rok 2021 skončil přebytkem hospodaření, prostředky z tohoto přebytku jsou směřovány nejen na zvýšené zarybnění v tomto roce, ale rovněž do fondu rezerv. Významná část je také alokována ve fondu revírů pro nákup pozemků, získávání nových revírů a staveb revírů, prostředky v tomto fondu v řádech milionů korun jsou i dle statutu fondu využívány pouze na tento daný účel (ostatně již v tomto roce plánujeme otevření nových revírů, které se podařilo získat).


28.02.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.