Čištění Nechranické přehrady 2019

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz opět pořádá v letošním roce v pořadí již dvanáctý ročník tradiční akce s názvem „Čištění Nechranické přehrady 2019“, která se uskuteční v sobotu dne 4. 5. 2019 ve spolupráci s Povodím Ohře s.p. a dalšími přilehlými obcemi pro dobrovolníky z řad rybářů i široké veřejnosti. Úklid je zaměřen na břehy Nechranické přehrady pod obcemi Poláky, Malé Krhovice, Tušimice, Víska, Lomazický výběžek a severní zavázání hráze (konec hráze směrem k obci Březno u Chomutova) a na přítokové části obce Malé Lomazice. Jako každý rok, hlavním cílem akce bude sběr veškerého odpadu ulpělého na březích nádrže. Čištěním Nechranické přehrady sledujeme především ochranu vodních zdrojů, přírody a snížení vlivu člověka na vodní ekosystém. Veškerý sesbíraný odpad bude po vytřídění ekologicky zlikvidován. Sraz všech účastníku bude v 7. hod na návsi obce Poláky.

Po skončení akce následuje již tradičně opékání špekáčků a společné hodnocení akce se všemi zúčastněnými s výhledem na celou vodní nádrž. Všichni účastníci si kromě potěchy z dobře odvedené práce odnesou i drobné upomínkové předměty.

Loňského jubilejního 11. ročníku akce Čištění Nechranické přehrady 2018 se zúčastnilo úctyhodných 89 dobrovolníků z řad rybářů i široké veřejnosti, kterým náleží osobní uznání za projev skutečného zájmu o ochranu životního prostředí. Pravidelně se zúčastňují také studenti a učitelé z gymnázia Kadaň v rámci ekologické výchovy. Při této velmi nadprůměrné účasti, bylo množství sesbíraného odpadu opět alarmující. Všechny skupiny celkem sesbírali a připravili k odvozu 159 pytlů odpadků a jiného objemného odpadu, včetně 8 pneumatik o celkové hmotnosti 3,74 tun, což lze hodnotit jako příkladný výkon. Za uplynulé ročníky bylo již sesbíráno bezmála 3500 pytlů odpadků a jiného objemného odpadu o součtové hmotnosti dosahující 50 tun!

11.04.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.