Čištění Nechranické přehrady 2020 - ZRUŠENO

Vážení rybáři,

Informujeme Vás, že s ohledem na aktuální situaci v době krizových opatření proti šíření nákazy Coronavirem (Covid-19) s nejistým vývojem a s přihlédnutím k nařízení Vlády České republiky, je letošní plánované Čištění Nechranické přehrady, které se mělo konat dne 9. 5. 2020 od 07.00 hod. ZRUŠENO.

Věříme, že se nám všem podaří překlenout toto přitěžující období ve zdraví a v příštím roce budeme moci opět tuto tradiční akci úspěšně uspořádat. 

04.05.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.