Členská základna Severočeského ÚS v minulém roce mírně vzrostla

Statistiky vývoje členské základny z roku 2022 byly v uplynulých dnech uzavřeny a jejich výsledkem je zpráva, že celkový počet členů svazu se meziročně navýšil na celkem 264455 členů. Z toho Severočeský ÚS má aktuálně 35624 členů (celkový růst o 115 členů).

S úspěchem se tak daří udržet stávající trend nárůstu členů v posledních letech. Z dlouhodobého pohledu dochází v posledních osmi letech ke každoročnímu rozrůstání členské základny, a počtem členů se tak blížíme historickému maximu (266 110 členů v roce 2002).

Vývoj členské základny ČRS v posledních pěti letech:

Rok

Dospělí

Mládež

(16-18 let)

Děti

(do 15 let)

Celkem

Meziroční rozdíl

2018

217 789

5 669

25 390

248 848

+ 2 400

2019

219 810

5 974

26 059

251 843

+ 2 995

2020

224 676

6 488

27 565

258 729

+ 6 886

2021

227 006

7 184

28 378

262 568

+ 3 839

2022

227 271

7 558

29 626

264 455

+ 1 887

Důležité je také zmínit, že z 1 887 členů, kteří do ČRS v roce 2022 přibyli, je pouze 256 dospělých, ale 1 622 nových členů mladších 18 let. Vysoké počty členů z řad dětí a mládeže tak slibují pozitivní vývoj i do budoucna. Počet členů v kategorii dětí do 15 let je nyní nejvyšší od roku 2005. V tomto ohledu patří poděkování především všem vedoucím rybářských kroužků, ale i dalším, kteří se o naše nejmladší rybáře v ČRS starají.

Snímek obrazovky 20230130 091907

Grafický vývoj členské základny v letech 1990–2022

V kategorii dospělí v Severočeském ÚS přibylo 32 členů, u mládeže 21 členů a v případě kategorie děti 62 členů. Celkem členská základna Severočeského ÚS stoupla o 0,3 %. Stejně jako v letech po roce 2008, kdy došlo vlivem hospodářské krize k mírné stagnaci členské základny, projevil se již v minulém roce nižší růst než v letech předchozích. Věříme ovšem, že nejen Severočeskému ÚS rybáři i letos zachovají svoji přízeň. Na oplátku se budeme snažit nadále o co nejkvalitnější zarybnění našich revírů, včetně druhové pestrosti (např. důraz na dravé ryby, lína apod.).

Počet členů ČRS dle ÚS a celkem za rok 2022 a meziroční porovnání:

Snímek obrazovky 20230130 074005

Český rybářský svaz patří nejen mezi jeden z největších zájmových spolků v ČR, ale jako jeden z mála eviduje i narůstající zájem o členství, a to zejména v kategorii dětí a mládeže. Věříme, že i nadále k nám budou z řad mladých rybářů a rybářek přicházet další členové, kteří budou v našem svazu provozovat svůj oblíbený koníček a trávit svůj volný čas na rybách.

Petrův zdar!

Částečně převzato z Český rybářský svaz, z. s.

01.02.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.