Funkci předsedy Severočeského ÚS obhájil JUDr. Jaroslav Holý

Pozici předsedy Severočeského územního svazu obhájil JUDr. Jaroslav Holý (26 hlasů), který v tajné volbě zvítězil nad JUDr. Markem Bařtipánem (25 hlasů).

Do výboru Severočeského ÚS byli zvoleni:

 • Miroslav Vajda
 • Ing. Václav Jelínek
 • Mgr. Antonín Sůva
 • Vladimír Jiřiček
 • Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
 • Václav Pešek
 • Miloslav Trejbal
 • Vladimír Krpeš
 • JUDr. Marek Bařtipán
 • Václav Turek
 • Miloš Zlatohlávek

Do územní dozorčí komise:

 • Ing. Ježek Jaroslav
 • Kropáček Josef
 • Fanta Vlastislav
 • Poláček Maxmilián
 • Chovaneček Zdeněk
 • Brynda Miroslav
 • Jiří Schön

Za člena Republikové rady ČRS, z. s.:

 • Ing. Ivan Bílý, Ph.D.

Náhradník člena Republikové rady ČRS, z. s.:

 • Miroslav Vajda

Člen Republikové dozorčí rady ČRS, z. s.:

 • Vlastislav Fanta

Náhradník člena Republikové dozorčí rady ČRS, z. s.:

 • Ing. Ježek Jaroslav

Delegáti Republikového sněmu ČRS, z. s., pro roky 2022-2026:

 • Václav Pešek
 • Miroslav Vajda
 • Miloslav Trejbal
 • Václav Turek
 • Vladimíř Krpeš
 • Ing. Václav Jelínek
 • Miloš Zlatohlávek
 • Mgr. Antonín Sůva
 • Vladimír Jiřiček
 • Ing. Tomáš Kava
 • Tomáš Krajmer
 • JUDr. Marek Bařtipán
 • Miroslav Pulda
 • Tomáš Rezek
 • Petr Krajovský
 • Lukáš Drbal
 • Jaroslav Šik
 • Ing. Josef Valha
 • Lukáš Málek

Náhradníci delegátů Republikového sněmu ČRS, z. s., pro roky 2022-2026:

 • Václav Doleček
 • Václav Nedvěd
 • Karel Steimar
 • Jan Syrovátka
 • Jan Krupička
 • Miroslav Vyšohlíd
 • Pavel Klouček
 • Jan Hromádka
 • Jiří Hanousek
 • Karel Jakubec
 • Vladimít Lipský

O dalších projednaných bodech budeme informovat v samostatné aktualitě.


11.06.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.