Informace pro funkcionáře ČRS k povinnosti datových schránek

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy včetně spolků. Tato povinnost se tak vztahuje na všechny MO Českého rybářského svazu, z. s.

Právnickým osobám, které datovou schránku k předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. Přihlašovací údaje obdrží předseda a jednatel MO doporučeným dopisem z Ministerstva vnitra na adresu, která je uvedena ve spolkovém rejstříku u jednotlivých statutárních orgánů MO. Zde je potřeba upozornit, že ze strany státu to bude poslední dopis, který obdržíte prostřednictvím poštovních služeb a státní správa má zákonnou povinnost s Vámi nadále komunikovat pouze prostřednictvím datové schránky. Datovou schránku aktivujete prvním přihlášením, v případě že tak neučiníte, bude aktivována po 15 dnech automaticky.

Doporučujeme všem MO nastavit si po prvním přihlášení notifikace, tedy přidat si odeslání zprávy do e-mailu nebo prostřednictvím SMS v případě, že do datové schránky dorazí nová zpráva. Využít lze také mobilní aplikace pro datové schránky. Důvodem je především to, že v případě odeslání zprávy do datové schránky se tato považuje po 10 dnech za doručenou i v případě, že se do datové schránky vůbec nepřihlásíte. Datovou schránku můžete samozřejmě využívat i pro odesílání zpráv, a to nejen na státní instituce (zdarma), ale i například mezi jednotlivými organizačními složkami ČRS nebo dalším právnickým osobám (potřeba dobití kreditu).

Podrobnosti k otázce zřízení datových schránek lze získat na webových stránkách https://www.datoveschranky.info.

V případě nejasností se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Za ČRS Lukáš Mareš

Zdroj: Český rybářský svaz, z. s.

16.12.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.