Jezera Milada a Most se bohužel zatím pro rybářskou veřejnost neotevřou

Tímto sdělujeme rybářské veřejnosti, že ani po několikaletém intenzivním úsilí se nám bohužel nepodařilo zajistit k rybolovu využití jezer Milada, případně jezera Most. Ve věci jsme absolvovali řadu jednání, původně s vedením Palivového kombinátu Ústí Nad Labem, a později po restrukturalizaci státního podniku, s ředitelstvím Diamo, s. p.

Dlouhodobě jsme projednávali možnost a vhodný způsob rybářského hospodaření i rybolovu se zástupci Biologického centra Akademie věd ČR, kteří byli pověřeni správcem jezer k vytvoření společenstev ryb a k monitoringu dalšího vývoje s cílem zajistit co nejvyšší kvalitu vody. Jednali jsme opakovaně se zástupci měst Chabařovice, Most a Krajského úřadu Ústeckého kraje, dále s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a obchodu i s dalšími institucemi.

Bohužel v obecné rovině evidentně není ze strany představitelů měst, kraje a státu podpora možností rybolovu členů Českého rybářského svazu na zmíněných vodních nádržích, a proto v této podobě na rozdíl od mnoha jiných volnočasových aktivit nelze v horizontu nejbližších let nabídnout z naší strany možnost rybářského využití těchto velkých vodních ploch (252 ha jezero Milada a 312 ha jezero Most), které vznikly v Ústeckém regionu v posledních cca 10-15 letech jako hydrická forma rekultivací jam po těžbě uhlí a po mimořádně rozsáhlé a dlouhodobé devastaci krajiny Ústeckého kraje.

Nevzdáváme se ovšem nadobro, věříme, že jednou se také jako rybáři dočkáme, a krajina postižená těžbou, která se vrací lidem, bude přístupná pro více volnočasových aktivit, ne pouze pro některé...


27.03.2024, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.