Manipulace s vodní hladinou na ÚN Nechranice

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz a Povodí Ohře, s. p. dlouhodobě spolupracují na sledování přirozeného rozmnožování ryb, to zejména na naší největší vodní nádrži, kterou je ÚN Nechranice. S vodní hladinou ÚN je v případě příznivé hydrologické situace manipulováno tak, aby nebyl rušen přirozený výtěr ryb, stejně jako inkubace a rozplavání plůdku.

Aktuálně je dle Povodní Ohře, s. p. situace příznivá. S vodní hladinou je manipulováno tak, aby nedocházelo pokud možno k prudkým výkyvům. Do litorálu, zejména do zaplavených porostů bylo letos vysazeno 75000 ks rychlené štiky. Vzhledem k oteplení a již poměrně vysokému datu v současnosti probíhá rovněž četné rozmnožování kaprovitých ryb.  Bílá ryba tvoří nenahraditelnou potravní základu dravců, tudíž nyní nepřímo podporujeme i populace dravých ryb, které jsou pro atraktivitu ÚN Nechranice velmi důležité. Rybářská stráž byla pověřena úkolem sledovat tření ryb a hlásit termín hlavní části výtěru pro odhadnutí délky nezbytného setrvání výšky hladiny.

28.05.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.