Na Labi ve Štětí došlo k hromadnému úhynu ryb (aktualizováno)

Na řece Labi pod výtokem z papíren Mondi ve Štětí byl v sobotu 15.1.2021 v dopoledních hodinách zaznamenán hromadný úhyn ryb. Zatím bylo odloveno několik stovek kilogramů uhynulých ryb, včetně kusů v trofejních velikostech. Ze strany České inspekce životního prostředí byly odebrány vzorky vody i uhynulých ryb. Na místě byla přítomna i Policie ČR.

S ohledem na charakter toku (průtok cca 270 m3/s, hloubka několik metrů apod.) lze předpokládat, že uhynulých ryb bude větší množství, část se podařilo zajistit, většinu ovšem nejspíše řeka odnesla níže po toku, případně je zaznamenáme později, až vyplavou vlivem rozkladných procesů. S ohledem na teplotu vody u výtoku a dostatek potravy v daném místě běžně zimují ryby v celkové hmotnosti až tisíců kilogramů. Zajištěné uhynulé kusy byly odeslány k odborné likvidaci.

Informovány byly také MO níže po toku, které situaci monitorovaly.

Ze strany papíren Mondi byl přiznán únik nebezpečné látky (louh), která úhyn způsobila.

V průběhu týdne Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, jako uživatel revíru Labe 13 (441 028), kontaktoval společnost Mondi v otázce náhrady vzniklé škody. Věříme, že se společnost Mondi postaví k celé situaci čelem a zachová se jako společensky odpovědná firma. O výsledku jednání budeme i ve spolupráci s médii informovat rybářskou i širokou veřejnost.

Aktualizováno 23.1.2021 v 10:52


23.01.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.