Na řece Bílině došlo k úhynu ryb

V neděli 2.5.2021 došlo k úhynu ryb v řece Bílině. První mrtvé ryby byly zaznamenány kolem města Bílina a níže po toku.

O úhynu byly ze strany svazu informovány státní orgány i Povodí Ohře, s. p. Byly odebrány vzorky, včetně uhynulých ryb.

S vysokou pravděpodobností mnoho uhynulých ryb již odnesla větší voda, uvidíme proto, kolik jich nalezneme v dalších dnech. Doufáme, že se úhyn dotkl pouze části rybí obsádky. Bohužel i v posledních letech k několika úhynům v řece došlo, ať kvůli odpadním vodám, nebo vypuštění nadjezí (včetně sedimentu).

Bílina teče regionem se značným počtem velkých sídel, krajinou poznamenanou těžbou, těžkým a chemickým průmyslem. V minulosti, především pak před rokem 1989 byla považována za doslova mrtvou řeku, následně se do ní podařilo život vrátit.


03.05.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.