Na revírech Rady ČRS nastane zásadní změna, od roku 2024 zde budou platit pouze celorepublikové, celosvazové a místní povolenky

Republiková rada ČRS schválila na červnovém zasedání změnu financování rybářských revírů v užívání Republikové rady ČRS. Součástí této změny je, že od roku 2024 přestávají platit na revírech Republikové rady ČRS územní povolenky všech územních svazů.

Nově tak budou na mimopstruhových rybářských revírech Republikové rady ČRS, tedy ÚN Orlík, ÚN Trnávka a Veslařský kanál Račice platit pouze mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a místní a na pstruhovém rybářském revíru Morava 24 pouze pstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a místní (místní povolenky lze zakoupit přes webové stránky ČRS, kde naleznete i seznam výdejních míst).

Problematika rybářských revírů Republikové rady ČRS je z pohledu platnosti povolenek a financování hospodaření dlouhodobě diskutované téma, na které se nedařilo dlouhá léta nalézt shodu a řešení. Stěžejním bodem byla zejména situace, kdy na těchto revírech platily vedle sebe jak povolenky celosvazové, tak územní povolenky všech územních svazů, které mají velmi rozdílnou cenu (kalkulovanou příslušným územním svazem dle svých nákladů a potřeb). Příkladem uvádíme ceny ročních územních MP povolenek pro dospělé na rok 2023 jednotlivých územních svazů: ÚS města Prahy – 1 200 Kč, Středočeský ÚS – 1 500 Kč, Jihočeský ÚS – 1 800 Kč, Západočeský ÚS – 1 600 Kč, Východočeský ÚS – 1 500 Kč, Severočeský ÚS – 1 900 Kč, ÚS pro Severní Moravu a Slezsko – 2 000 Kč.

Současně existovala značná disproporce v platbách za dosažené úlovky a za docházky na revírech Republikové rady ČRS mezi celosvazovými a územními povolenkami. Vedle sebe zde běžely nezávisle dva systémy, a to redistribuce (systém přerozdělení tržeb z celosvazového rybolovu) a systém krajského hospodaření, které má vliv na tvorbu cen územních povolenek. To způsobovalo velký nepoměr při financování hospodaření na revírech Republikové rady ČRS.

Podívejme se na celou věc prakticky. Při současných pravidlech mohou na Orlíku vedle sebe sedět dva rybáři, jeden má celosvazovou povolenku za 2 950 Kč a druhý územní povolenku např. za 1 200 Kč. Už jen tato situace je nerovnoměrná. Každý z nich uloví candáta o hmotnosti 2 kg. Za rybáře, který lovil na celosvazovou povolenku dostane uživatel revíru v rámci celosvazové redistribuce do hospodaření na Orlíku 800 Kč (400 Kč/kg) plus 20 Kč za docházku, přičemž příslušný územní svaz rybáře s územní povolenkou přispěje uživateli revíru pouze 200 Kč (100 Kč/kg) za úlovek candáta. Příspěvky do hospodaření na revírech Republikové rady ČRS tak byly při lovu na územní povolenky několikanásobně nižší než při celosvazovém rybolovu, a proto vyvstala potřeba tuto situaci narovnat a sjednotit. Zrušením platnosti územních povolenek, kdy kalkulace ceny je v kompetenci každého územního svazu, dojde ke zrovnoprávnění lovu ryb a narovnání plateb za úlovky a za docházky na všech revírech Republikové rady ČRS. Současně s touto změnou platnosti povolenek dojde k úpravě financování Republikové rady ČRS. O výši zarybnění revírů Republikové rady ČRS bude nadále rozhodovat Republiková rada ČRS, a to jak schválením rozpočtu, tak schválením návrhu jednotlivých postupů zarybňování pro příslušný rok.  

Pokud se na situaci podíváme z pohledu počtu členů, tak ČRS má cca 264 000 členů a z tohoto počtu loví na revírech Republikové rady ČRS cca 17 800 rybářů, pouze 9 600 k tomu využívá územní povolenky. To znamená, že změna se dotkne pouze 3,6 % rybářů z celkového počtu členů ČRS, nejedná se tedy o žádný dramatický zásah.

Situace se částečně narovnává i v případě, kdy některé územní svazy nově prodávají územní povolenky pouze svým vlastním členům. Podmínky prodeje celosvazových povolenek jsou v celém ČRS jednotné a cena povolenky je stanovena pro všechny rybáře stejně, tedy i přístup všech rybářů ČRS k revírům Republikové rady ČRS bude jednotný a v celém Svazu stejný. Navíc doposud rybáři, kteří lovili na revírech Republikové rady ČRS na celosvazovou nebo místní povolenku „dotovali“ úlovky rybářů s územními povolenkami.

Republiková rada ČRS jako uživatel těchto revírů získá stejně jako jednotlivé územní svazy možnost hospodařit s finančními prostředky podle úlovků, docházek, prodeje místních povolenek, vývoje celosvazového rybolovu a výsledku hospodaření.

Věříme, že tato změna přinese zrovnoprávnění rybolovu na revírech Republikové rady ČRS pro všechny naše rybáře.

Zdroj: Český rybářský svaz, z. s.

15.06.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.