Nouzový stav

Na základě vznesených dotazů funkcionářů organizačních jednotek ČRS, ve vztahu k nemožnosti pořádat výroční členské schůze v již naplánovaných a schválených termínech (týká se i následných územních konferencí a Republikového sněmu ČRS), Vám sdělujeme následující:

V souvislosti s Vládním usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 o vyhlášení Nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Do odvolání

  • Republiková Rada ČRS tímto informuje širokou rybářskou veřejnost, že všechny výše uvedené akce jsou odloženy na neurčito a v současné době nelze predikovat s jakým časovým zpožděním následně proběhnou;
  • Po zrušení Nouzového stavu na území ČR Vás budeme neprodleně informovat o všech přijatých opatřeních, jež bude potřeba v souvislosti s novými termíny konáním těchto akcí následně přijmout. 

Vzhledem k vývoji situace, týkající se šířící se nákazy koronavirem, vyhlásila Vláda ČR na celém území ČR nouzový stav. Tento stav je platný od 12.3. 2020 14:00 hod., a to na dobu 30 dnů. Toto umožní státu efektivněji reagovat na rychle se šířící nákazu. Rád bych Vás s ohledem na tento stav informoval o dalších opatřeních, ke kterým přistupujeme s cílem snížit rizika rozšíření nákazy mezi naše členy spolku. Obracím se na Vás jako koordinátor pro sportovní činnost Rady ČRS, z.s.:

  1. Po dobu nouzového stavu budou zrušeny sportovní akce všech sportovních odborů Rady ČRS, z.s. – bez vyjímky.
  2. Sportovci ČRS, z.s. se nesmí zúčastňovat mezinárodních akcí – bez vyjímky.
  3. Rada ČRS, z.s. doporučuje všem ÚS a MO v tomto období soutěže územního, regionálního či místního charakteru nepořádat.
  4. Sportovním odborům Rady ČRS, z.s. se doporučuje včas upravit nominační kritéria v alternativách pro jednotlivé mezinárodní závody (MS, ME, atd.).
  5. Nominační kritéria na případná domácí Mistrovství ČR (Národní kolo ZU) budou plně v kompetenci  příslušných odborů Rady ČRS, z.s. či ÚS.
  6. Po dobu, dokud Vláda ČR neodvolá všechna opatření, obracejte se prosím s případnými dotazy na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, z.s.  

Děkuji za pochopení.    

                           PETRŮV ZDAR      

Ing. Ivan Bílý, Ph.D.  v.r. - koordinátor SČ ČRS                                                                     

PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach, MSc., MBA  v.r. -  předseda ČRS

14.03.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.