Obnovení rybolovu na MP revíru Dlažkovice (06441131) od 13.9.2021

Vážení rybáři,

od 13. 9. 2021 dojde k obnovení rybolovu na mimopstruhovém revíru Dlažkovice (06 441 131), MO Libochovice, v k. ú. Dlažkovice.

Na nádrži došlo v průběhu měsíce června k částečnému úhybu rybí obsádky z důvodu havarijního stavu kvality vody, nyní je již kvalita vody v normě a bylo proto přistoupeno k obnovení rybolovu. V podzimních měsících proběhne vysazení ryb do tohoto revíru.

10.09.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.