Obnovení rybolovu na nádrži Farského (Bílina 6)

S okamžitou platností informujeme o obnovení rybolovu na nádrži Farského (Bílina 6, podrevír 9 II). Rybolov bylo možné obnovit s ohledem na zlepšení kvality vody.

Se zarybněním nádrže bylo prozatím rozhodnuto vyčkat z důvodu ověření dlouhodobé kvality vody (kterou budeme nadále sledovat) a vyhodnocení stavu přeživší obsádky ryb. V případě, že nedojde ke zhoršení kvality vody, přistoupíme na podzim k obnově odpovídajícího druhového složení rybí obsádky.

11.01.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.