Poděkování předsedy Severočeského územního svazu

Vážení přátelé Petrova cechu, kolegové, kamarádi i naši příznivci,

dovolte mi, abych Vám jménem svým, ale i jménem výboru Severočeského územního svazu popřál příjemné a klidné vánoční svátky, pevné zdraví a optimistické vykročení do nového roku.

Touto cestou chci zvlášť poděkovat funkcionářům na všech úrovních, ale i našim zaměstnancům za to, že v dnešní nelehké době zajistili fungování našeho spolku, jak jen to nejlépe šlo.

Petrův zdar!

JUDr. Jaroslav Holý

předseda Severočeského územního svazu

23.12.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.