Podmínky konání zasedání výborů MO a ÚS

Vážení,

v souvislosti s množícími se dotazy na podmínky konání zasedání výborů MO a ÚS Vám sdělujeme následující informace. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR, s ohledem na aktuální situaci, s účinností od 11. 5. 2020 rozvolnilo některá přijatá opatření proti šíření pandemie koronaviru COVID-19.
Od 11. 5. 2020 se povolují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.

Základní podmínkou pro konání těchto akcí je:

  1. nošení roušky;
  2. musí být zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
  3. k dispozici musí být nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  4. ve vstupním prostoru a na toaletách jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
  5. nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
  6. před zahájením je celý prostor určený pro akci dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Odkaz na stránky MZČR s úplnými podmínkami konání spolkových akcí:

https://koronavirus.mzcr.cz/pozadavky-na-umelecka-predstaveni-sportovni-jine-hromadne-akce-do-100-osob/

Doporučuji před zasedáním výboru požadovat od členů výboru čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.docx

13.05.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.