Pokračování snahy o zákaz použití olova opět na (evropském) stole

Vážení rybáři,

dovolujeme si Vás informovat o dalších snahách Evropské unie omezit použití olova (nejen) jako zátěže pro účely sportovního rybolovu. V uplynulém týdnu proběhla videokonference s agenturou ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), která má návrh zákazu olova na starosti; Český rybářský svaz na ní opět deklaroval odmítavý postoj k návrhu zákazu využití olova v rybářství.

Proti zákazu olova se dlouhodobě staví nejen Český rybářský svaz, Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) a spolek LIGA LIBE (zákaz by se týkal i olova ve střelách - kromě myslivců i sportovních střelců a biatlonistů), ale také Vláda ČR, Poslanecká sněmovna, Senát i Ministerstvo životního prostředí.

V průběhu tohoto týdne zároveň proběhne hlasování na plénu Evropského parlamentu o námitce proti zákazu využití olova v mokřadech, což je prvním krokem k plošnému zákazu olova v evropské krajině. V souvislosti s tím zaslaly níže uvedené spolupracující subjekty otevřený dopis všem poslancům České a Slovenské republiky, kteří zastupují zájmy těchto zemí v Evropském parlamentu.

Tento dopis byl za Český rybářský svaz signován předsedou dr. Machem.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Evropský parlament by měl 25. 11. 2020 v 18 hodin hlasovat o námitce proti zákazu použití olověných brokových střel v mokřadech. Jedná se o jedinou příležitost, kdy parlament bude moci projevit svůj nesouhlas s tímto velice nepodařeným návrhem, který zavádí presumpci viny i značnou právní nejistotu.

Dovolte, abychom Vám pro zajištění informovanosti našich členů, čtenářů a diváků položili následující otázku a Vaši odpověď zveřejnili: Budete hlasovat a jednat proti jakémukoli rozšíření zákazů olověných střel a rybářských zátěží nad rámec v současnosti platných pravidel?

Svou odpověď nám prosím zašlete do pondělka 23. 11. 2020.

Podrobnější vysvětlení problematiky:

Mokřad je v návrhu definován jako jakákoli stálá i dočasná, viditelná i neviditelná voda a stometrové ochranné pásmo kolem každé takové vody navíc. Z této definice plyne, že takový mokřad může být téměř kdekoliv a zároveň občan nikdy nemůže vědět, jestli se v něm právě nenachází (právní nejistota). Mokřadem může být náhle vzniklá kaluž po dešti nebo například podzemní rašeliniště. Postihováno navíc nemá být použití olověných brokových střel, ale pouhé jejich držení. Na občanu pak bude, aby prokázal, že se je nechystal použít (presumpce viny).

Souběžně s tímto návrhem Komise připravuje také další návrh na úplný zákaz prodeje, držení a používání olověných střel a rybářských zátěží. V Česku jsou dnes olověné střely zakázány ve 14 konkrétně vyjmenovaných lokalitách mokřadů, podobný jasně vymezený zákaz platí i na Slovensku. Veškeré zákazy olova jdoucí nad rámec stávající právní úpravy považujeme za neopodstatněné, neproporciální a v důsledcích chybné. Škodlivost olova není prokázána v míře, která by ospravedlňovala jeho zákaz – řada zdrojů, jimiž ECHA potřebnost zákazu podkládá, je chybná či nesprávně interpretovaná. Alternativní materiály kromě jiného zvýší utrpení zvěře či jsou toxické pro vodní organismy.

Věříme, že svým hlasováním parlamentní námitku podpoříte, a postavíte se tak proti zákazu olova.

S poděkováním a pozdravy Myslivosti zdar a Petrův zdar!

 

Dopis je společnou výzvou ČRS, MRS, ČMMJ, Slovenské poľovnícké komory, Ligy Libe, Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu, Slovenské asociácie dynamickej streľby a dalších subjektů, které s plánovaným zákazem nesouhlasí. V plné podobě je ke stažení zde.

Argumenty, proč Český rybářský svaz nepovažuje zákaz olova Evropskou komisí za akceptovatelný, jsou shrnuty zde.

O dalším postupu budeme informovat; geneze návrhu je shrnuta také v článku Českomoravské myslivecké jednoty.

Petrův zdar!

 

 

Zdroj: Český rybářský svaz, z. s.

24.11.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.