POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ

POZVÁNKA
NA ŠKOLENÍ VEDOUCÍCH RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ,


které se uskuteční v Litoměřicích dne 15. 4. 2023 ve dvou částech.
Předsedkyně Odboru mládeže při Severočeském územním svazu si vás dovoluje pozvat na
školení, které je určeno především pro vedoucí rybářských kroužků.


P R O G R A M:


1. ČÁST:
9:30 - 9:45 Sraz účastníků – Střelecký ostrov (viz mapa č.1, ul. Velká Mlýnská,
(GPS 50°31'55.020"N, 14°8'22.074"E)
9:45 – 11:45 Zahájení školení, prezentace základů RT, ukázka přípravy náčiní a stanovišť
(S sebou, pokud máte k dispozici, RT vybavení – pruty, navijáky, kapky, mušky,
vlasce)
12:00 – 13:00 Oběd v restauraci Pivovarský sál (viz mapa č.2, ul. Krajská 62)


2. ČÁST:
13:00 – 16:30 Shrnutí roku 2022 a zpráva o činnosti odboru mládeže
Předběžný termínový kalendář pro rok 2023
Shrnutí rozpočtového čerpání za rok 2022 a předběžný plán rozpočtu na rok 2023
Shrnutí čerpání dotace MŠMT za rok 2022
Možnosti čerpání dotace MŠMT na rok 2023
Zlatá udice – krajské kolo, národní kolo a mezinárodní ZU/ Zlatý blýskač


Různé
* Časový harmonogram je pouze orientační.
* V rámci školení je pro účastníky zajištěno občerstvení – oběd, coffee break a nealko nápoj.
* V rámci školení budou předány všechny dostupné učební materiály do rybářských kroužků
na základě vyplněného formuláře s požadavky.
Vyplněné přihlášky zašlete na e-mailové adresy: terka.bartik@gmail.com, marek@crsusti.cz
nebo písemně na adresu sekretariátu SvčÚS, Střekovské nábřeží 975/51, 400 03 Ústí nad
Labem nejpozději do 5. 4. 2023 spolu s přehledy dodání potřebných výukových materiálů.
Cestovní náklady jsou hrazeny vysílající MO
Veškeré další informace Vám poskytne Tereza Bařtipánová, DiS., předsedkyně odboru mládeže
při SvčÚS, tel.: 734 405 025

CELÁ POZVÁNKA V PDF

FORMULÁŘ: MATERIÁL PRO VEDOUCÍ A DĚTI RYBÁŘSKÝCH KROUŽKŮ - POPTÁVKA OD ÚS

PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLENÍ

27.03.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.