Proběhl úklid břenů ÚN Nechranice

Tuto sobotu proběhl úklid břehů ÚN Nechranice, kterého se účastnilo celkem 65 dobrovolníků nejen z řad rybářů, ale i široké veřejnosti, včetně např. členů SDH, případně vrcholného managementu Povodí Ohře, s. p., se kterým na akci dlouhodobě spolupracujeme. Povodí Ohře, s. p., se stará rovněž o svoz a likvidaci odpadu, kterého se podařilo sebrat velké množství, i v následujících dnech bude odpad svážen na místo, kde bude naložen na kontejnery a odvezen k ekologické likvidaci.

Akce se s ohledem na restrikce spojené s onemocněním covid v předchozích dvou letech nekonala. Těší nás, že jsme po několika letech viděli opět známé tváře, smutná je ovšem skutečnost, že nových účastníků jsme zaznamenali naprosté minimum. Děkujeme všem srdcařům, kterým není okolí našeho největšího mimopstruhového revíru lhostejné. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno i občerstvení a drobné upomínkové předměty s logem Severočeského ÚS (propisky, magnetky, metry apod.).

Množství odpadu nezůstává samozřejmě pouze po rybářích, ač učitá část byla zcela jistě dílem nevychovaných rybářů. Apelujeme proto, udržujte na svých lovných místech pořádek, jinak mohou následovat postihy! Dle jednotného sazebníku kárných opatření hrozí viníkům odebrání povolenky až na 6 měsíců!


01.05.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.