Rybářskou stráž v našem ÚS posílí po absolvování zkoušek 22 nových členů

Ve dnech 25.5.2023 v Duchcově a 30.5.2023 v České Lípě proběhly zkoušky zájemců o funkci Rybářské stráže. Z celkem 39 přihlášených z MO napříč naším územním svazem z Ústeckého a Libereckého kraje dorazilo 25 uchazečů (ze 14 nepřítomných omluveni pouze 3). Prospělo 20 uchazečů, kterým gratulujeme. Stejně tak budou nově funkci RS vykonávat i další dva zaměstnanci Severočeského ÚS, kteří mají rybářské vzdělání. Od letošního roku tak bude v Severočeském ÚS 22 nových členů RS.

Pokud se podíváme na nejčastější chyby při zkouškách, tak nejvíce chyb bylo zaznamenáno v testech, konkrétně v otázkách pravidel týkajících se lovu na pstruhových vodách, vodního hospodářství a řešení přestupků, na tyto oblasti doporučujeme případným zájemcům se více zaměřit. V případě pěti uchazečů, kteří neuspěli, byl ve třech případech problém rovněž v poznávání ryb, kde je pro splnění nutná 100% úspěšnost.

04.06.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.