Projekt ALAMO - stopovací zkouška na řece Bílině

Ve dnech 10. - 13. května 2022 bude na řece Bílině Povodí Ohře, s. p., realizovat stopovací zkoušku (v úseku od jezu Jiřetín po ústí do Labe). Pokus je realizován v rámci projektu Poplachového modelu Labe (ALAMO). Nezávadná stopovací látka je barevná (viz. fotografie) a její senzorický projev může budit mylný dojem ekologické havárie. Stopovací zkouška je řádně povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje.


09.05.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.