Projekt Pořízení vozidla a vybavení pro přepravu ryb

Projekt

Pořízení vozidla a vybavení pro přepravu ryb - ČRS, z. s., Severočeský územní svaz

CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000484

Byl podpořen z

Operačního programu Rybářství 2014-2020

Opatření 2.2 a)

 

Realizace 2018

Výsledkem projektu je pořízením terénního nákladního vozidla do 3,5 t, přívěsu s nosností 3,5 t (trojstranný sklápěč), přepravní bedna se systémem oxygenace na korbu nákladního vozidla a vysazovací rukávec, čímž bude podpořeno zachování nebo nárůstu produkce ryb v MO a dojde k podpoře nárůstu produkce v RCHZ Chabařovice díky efektivnímu využívání moderních dopravních prostředků, které tvoří jádro činností naší organizační složky. Tím bude výrazně podpořena soběstačnost v zajišťování dopravy násad a celkově dojde k doplnění chybějícího článku dopravy v kapacitě okolo 1.200 kg živých ryb.

Realizací projektu bude podpořeno zachování celkové produkce kapra v MO a RCHZ v úrovni 150 t/rok.

Dle zkušeností z provozu ostatních dopravních prostředků (v případě technické způsobilosti) budou dopravní prostředky i vybavení nadále využívány k předmětu podpory to jest ke stejnému účelu i po ukončení udržitelnosti projektu, tak jak tomu je u celé řady již realizovaných projektů.

V období let 2009 až 2015 byla ČRS, z. s., SÚS přidělena podpora z OP rybářství na celkem 10 projektů v celkové hodnotě více než 8,8 mil. Kč. Podpora se týkala zejména vysazování úhoře říčního, rekonstrukce rybářského provozu, pořízení rybářského vybavení a nákladních vozidel určených k přepravě ryb. I díky uvedenému bylo dosaženo zvýšení produkce kapra RCHZ Chabařovice z 16 na 19 t/rok.

Způsobilé výdaje: 1039342 Kč bez DPH, náklad SvčÚS 519671 Kč bez DPH (50 %)


27.04.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.