Rada EU pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH) vyzvala Evropskou komisi k řešení otázky rybožravých predátorů

V Bruselu zasedala 18. 7. 2022 Rada pro zemědělství a rybolov (AGRIFISH), poprvé pod vedením českého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. Na programu jednání byli mimo jiné také rybožraví predátoři.

Ministři zemědělství Evropské unie na pravidelném jednání Rady pro zemědělství a rybolov v Bruselu požadovali především rychlé schválení strategických plánů společné zemědělské politiky (SZP) a schválili také závěry k akvakultuře. V rámci produkčního rybářství jde o zásady, které mají zajistit udržitelnost a konkurenceschopnost rybářství v EU a které určují hlavní otázky a výzvy v tomto oboru.

Pro Český rybářský svaz je pozitivní informací, že se Rada Agrifish zabývala také rybožravými predátory. Jedním ze závěrů Rady o nových strategických pokynech EU pro akvakulturu je, že Rada "se znepokojením konstatuje, že v posledních letech se pro provozovatele akvakultury staly značným problémem rostoucí populace predátorů, a to zejména chráněných druhů, jako jsou kormoráni a vydry. Zdůrazňuje skutečnost, že v mnoha oblastech jsou škody takového rozsahu, že podniky již nejsou ekonomicky životaschopné, a že pouhé kompenzace za ztráty způsobené predátory nejsou ekonomicky udržitelné. Poukazuje na to, že tento problém je další překážkou pro růst odvětví akvakultury, neboť v mnoha oblastech snižuje udržitelnost a ekonomickou životaschopnost tohoto odvětví a maří možnosti obživy závislé na akvakulturních činnostech. Naléhavě vyzývá Komisi, aby včas určila efektivní a účinná celounijní opatření v oblasti řízení s cílem zamezit škodám způsobeným predátory, které mají negativní dopad na akvakulturu, nebo tyto škody omezit." Kompletní dokument k závěrům Rady najdete na stránkách českého předsednictví zde.

Bez názvu

Vydra říční způsobí na obsádkách ryb v rybnících, na sádkách či v rybářských revírech v České republice každoročně škody za cca 130 milionů korun. Jen na rybářských revírech Českého rybářského svazu způsobí vydry škodu přesahující 40 milionů korun za rok.

Český rybářský svaz dlouhodobě směřuje jednáními se zástupci státní správy a politického spektra k nalezení kompromisu mezi rybářským hospodařením a ochranou přírody. Věříme, že se jedná o krok správným směrem, a že se v rámci českého předsednictví v Radě EU podaří minimálně odstartovat řešení otázky rybožravých predátorů na celounijní úrovni.

Za ČRS Lukáš Mareš

Zdroj: Český rybářský svaz. z. s.

21.07.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.