Revíry Severočeského územního svazu trhají rekordy

Údolní nádrž Nechranice v roce 2018 trhala rekordy v úlovcích kapra s takřka 84 tunami ulovených a ponechaných ryb, stejně jako v roce předchozím, kdy si rybáři ponechali cca 95 tun kapra. Daleko za ní zůstaly i mnohem větší nádrže, jako je Lipno nebo Orlík. Kapr je u nás již stovky let z hlediska chovu a lovu dominantní rybou, množství jeho úlovků je dlouhodobě konstantní, nebo se mírně zlepšuje. Pokud se zaměříme i na další druhy na ÚN Nechranice, lze zmínit například hezké páté místo v případě candáta2000 kg úlovků.

Územní svaz má ovšem také revíry, které jsou v rámci ČRS na pomyslném vrcholu také v případě dalších druhů. V případě lína vykazuje nejvíce ulovených a ponechaných ryb revír Bílina 6 se zhruba 650 ks. Dlouhodobě se jako velice dobrá ukazuje strategie územního svazu nevysazovat do revírů malé líny, ale ryby již v tržní velikosti. Mezi 20 nejlepšími revíry na lína v ČRS jich je tak hned sedm v Severočeském územním svazu!

Velice dobře si vedou také naše pstruhové revíry. Ohře pod ÚN Nechranice je vyhlášená trofejními pstruhy duhovými, přesahujícími i 2 kg/ks, ale nejen těmi, v Ohři pod přehradou byly uloveny i stovky pstruhů obecných o váze přesahující kilogram! Mezi 20 nejlepšími pstruhovými revíry co týče pstruhů obecných má Severočeský územní svaz hned 5 svých zástupců, z toho například Černá Nisa 1 je hned na druhém místě se 725 ks a 265 kg.

V posledních letech jsou revíry Severočeského územního svazu nadstandardně zarybňovány jak v kusovém množství, tak i ve vyšších hmotnostních a věkově starších kategoriích ryb, což přináší efekt v úspěšnosti lovu rybářů. Nadstandardní vysazování ryb je realizována nejen u kapra, ale je velmi důležité, že tento trend je praktikován úspěšně i u dravých ryb jako štika a candát nebo na pstruhových vodách u pstruhů a u sivena.

Naší zásadní úlohou při zarybňování revírů je doplňování stavu hospodářsky významných druhů ryb. Ryby říční jsou spíše než na vysazování závislé na stavu prostředí, které vyžadují k rozmnožování, vyhledávání potravy a úkrytech. Z uvedených důvodů spíše než vysazování ryb nezřídka pochybné kvality je důležitější věnovat pozornost při péči o říční ryby ochraně jejich prostředí.

Významnou pomocí je podpora Ministerstva zemědělství ve formě dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírů, jako částečná kompenzace škod kormorány a vydrou, ze které lze ve významném finančním rozsahu zlepšovat stav zarybnění  revírů, například pstruhem obecným, lipanem, candátem, štikou a línem.

Také v letošním roce bylo již od jara aktivně zarybňováno a vysazování ryb téměř nepřetržitě pokračuje a bude prováděno průběžně až do zimy. V následujícím období se rybáři mohou těšit na desítky tisíc candátů, krásné pstruhy o průměrné váze 1 kg/ks a siveny.

S potěšením také informujeme o skutečnosti, že rok 2018 skončil přebytkem hospodaření a zejména do fondu revírů půjde více finančních prostředků pro nákup pozemků, získávání nových revírů a staveb revírů.

28.06.2019, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.