Rozšíření úseku se zákazem lovu na soutoku Labe a Kamenice

Úsek se zákazem lovu se na revíru Labe 1 (441 019) pod ústím Kamenice do Labe prodlužuje o 100 m na celkem 200 m. O měsíc, tedy do konce měsíce prosince je také prodloužen zákaz lovu v daném úseku.

Od tohoto roku tedy platí: Zákaz lovu ryb v úseku 100 m nad a 200 m pod ústím Kamenice do Labe ve Hřensku včetně oblasti soutoku v období od 1. 10. do 31. 12.

Dále upozorňujeme na zacházení s uloveným lososem, které je součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva: V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

V minulém roce byly uloveny tři exempláře lososa. S ohledem na nesplnění podmínky šetrné manipulace, bylo rozhodnuto neodměnit lovce povolenkou zdarma.

Již brzy se můžete těšit na info a foto z letošního vysazování plůdku lososa.

26.04.2021, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.