Rybám se v Severočeském ÚS daří, potvrzují to i úlovky rybářů

ÚN Nechranice udržela i v minulém roce své prvenství jako nejlepší revír na kapra v ČRS. Na přehradě bylo uloveno a ponecháno takřka 84 000 kg kapra o průměrné váze přesahující 2 kg/ks. Daleko za ní zůstaly i mnohem větší nádrže, jako je Lipno nebo Orlík. Kapr je u nás již stovky let z hlediska chovu a lovu dominantní rybou, množství jeho úlovků je dlouhodobě konstantní, nebo se mírně zlepšuje. Pokud se zaměříme i na další druhy na ÚN Nechranice, lze zmínit například více jak 80 sumců o průměrné váze přes 13 kg/ks a v neposlední řadě také stovky nádherných línů o průměrné váze téměř 1,5 kg/ks, což je běžně nevídané.

Data ohledně lína na MP revírech jsou obecně opravdu pozitivní. Dlouhodobě se jako velice dobrá ukazuje strategie územního svazu nevysazovat do revírů malé líny, ale ryby již v tržní velikosti. Mezi 10 nejlepšími revíry na lína v ČRS jich je tak hned 5 v Severočeském územním svazu, včetně prvního a druhého místa! Je třeba zdůraznit, že se jedná i o menší revíry, nejen velké nádrže.

Již několik let ÚS distribuuje nadstandardní množství štik, to jak v kusech, tak velikostní kategorii, zde bohužel výsledky zatím nejsou tak uspokojivé, jak si přejeme. Od tohoto roku bude dáván ještě vyšší důraz na candáta a nově také okouna, který je od letošního roku cíleně chován v 5 vybraných MO.

Velice dobře si vedou naše pstruhové revíry. Ohře pod ÚN Nechranice je vyhlášená nejen trofejními pstruhy duhovými, přesahujícími i 2 kg/ks, ale v řece pod přehradou byly uloveny i stovky pstruhů obecných o váze kolem kilogramu! Mezi 10 nejlepšími pstruhovými revíry co týče pstruhů obecných má Severočeský územní svaz 3 zástupce, včetně druhého místa. V případě pstruha duhového jsou mezi 10 nejlepšími revíry v ČRS hned tři zástupci našeho ÚS, a to na prvním, druhém a třetím místě dle váhy ponechaných ryb. Siven je distribuován především do kyselejších vod a mezi 10 nejlepšími revíry v ČRS ohledně této ryby jsou dva v našem ÚS. Potěšitelné je, že v Severočeském územním svazu se nachází i nejlepší P revír na lipana, ÚS ostatně do této ryby investuje značné finanční prostředky.

V posledních letech jsou revíry Severočeského územního svazu nadstandardně zarybňovány jak v kusovém množství, tak i ve vyšších hmotnostních a věkově starších kategoriích ryb, což přináší efekt v úspěšnosti lovu rybářů. Nadstandardní vysazování ryb je realizováno nejen u kapra, ale je velmi důležité, že tento trend je praktikován i u dravých ryb jako štika a candát nebo na pstruhových vodách u pstruhů, lipana a sivena.

Naší zásadní úlohou při zarybňování revírů je doplňování stavu hospodářsky významných druhů ryb. Ryby říční jsou spíše než na vysazování závislé na stavu prostředí, které vyžadují k rozmnožování, vyhledávání potravy a úkrytech. Z uvedených důvodů spíše než vysazování ryb nezřídka pochybné kvality je důležitější věnovat pozornost při péči o říční ryby ochraně jejich prostředí.

Významnou pomocí je podpora Ministerstva zemědělství ve formě dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírůjako částečná kompenzace škod kormorány a vydrou, ze které lze ve významném finančním rozsahu zlepšovat stav zarybnění  revírů, například pstruhem obecným, lipanem, candátem, štikou a línem.

Také v letošním roce bylo již od jara aktivně zarybňováno a vysazování ryb téměř nepřetržitě pokračuje a bude prováděno průběžně až do zimy.

Nadále jsou také ještě volné ubytovací kapacity na našem zařízení na ÚN Nechranice, více na: https://www.crsusti.cz/cz/rekreacni-zarizeni-nechranice/ubytovani

09.07.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.