Rybáři stále více využívají možnosti celosvazového rybolovu

Statistiky prodeje celosvazových povolenek za poslední roky signalizují, že naši rybáři stále více směřují k celosvazovému rybolovu, který je za stávajících podmínek velmi výhodný.

Český rybářský svaz patří k největším zájmovým spolkům v České republice, v současnosti disponuje členskou základnou čítající více než 264 tisíc rybářů a rybářek. O vývoji členské základny v uplynulém roce jsme již informovali. Zajímavá čísla přináší také statistika prodeje celosvazových povolenek.

Z těchto čísel lze vyčíst, že čeští rybáři mají každoročně vyšší zájem o celosvazový rybolov. Počet prodaných celosvazových mimopstruhových povolenek (CS MP) byl v roce 2022 rekordní a dosáhl počtu 61 914 povolenek. V rámci pstruhových celosvazových povolenek (CS P) byl zaznamenán oproti předešlému roku rovněž nárůst na celkových 2 901 povolenek.

Snímek obrazovky 20230202 113409 new

Snímek obrazovky 20230202 113248

Celosvazový rybolov funguje na základě Statutu celosvazového rybolovu, který byl schválen Republikovou radu ČRS. Tímto dokumentem se územní svazy ČRS a Republiková rada ČRS dohodly na společné platnosti vydávaných územních povolenek k lovu ryb formou jejich sdružení do jedné celosvazové povolenky. Statut celosvazového rybolovu mimo jiné upravuje i výpočet ceny celosvazové povolenky, jejíž hodnota je odvozena od ceny územních povolenek jednotlivých ÚS a je pevně stanovena ve výši 1,8násobku jejich průměrné ceny pro daný rok.

Český rybářský svaz dlouhodobě usiluje o zachování celosvazového rybolovu, který patří ve světě mezi unikáty. Vždyť mimopstruhová celosvazová povolenka otevírá našim rybářům téměř tisícovku rybářských revírů o výměře větší než 32 tisíc hektarů, které se rozkládají na většině území naší republiky. Podobně pstruhová celosvazová povolenka zpřístupňuje rybářům více než 6 300 km našich řek, které tvoří přes 460 pstruhových revírů.

Za ČRS Lukáš Mareš

Zdroj: Český rybářský svaz, z. s.

08.02.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.