Sdělení rybářské stráži pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem

Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz

Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsaný ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddílu L, vložka 42807

Sdělení rybářské stráži pro dobu krizových opatření proti šíření nákazy coronavirem

Doporučujeme členům rybářské stráže, aby při kontrolách lovících dbali zvýšené bezpečnosti, měli zakrytá ústa rouškou, apod., používali jednorázové hygienické rukavice a nejlépe i dezinfekční přípravek. Pro minimalizaci přenosu nákazy je vhodné se nedotýkat předložených rybářských dokladů a jejich kontrolu provádějte pouze opticky, bez zápisu o kontrole do povolenky. V případě nutnosti zápisu do povolenky k lovu (zjištěné porušení aj.) použijte vždy gumové rukavice. Doporučujeme udržovat od lovících odstup a vyhýbat se kontaktu. Ke přímému kontaktu s lovícím je vhodné přistoupit jen v nezbytně nutných případech, kdy dochází evidentně k porušování předpisů.

Dále upozorňujeme na stanovisko Ministerstva zemědělství, které doporučuje neprojednávat rybářskou stráží aktuální neplatnost rybářského lístku po dobu trvání krizových opatření. Při zadržení povolenky k rybolovu nebo rybářského vybavení postupujte při manipulaci s těmito předměty jako s potenciálně kontaminovaným materiálem.

V případě rizika kontaminace nákazou, například kontaktem s osobou odmítající si zakrýt ústa rouškou si vyžádejte součinnost s Policií ČR. Lze předpokládat, že zjištěná porušení, kterých se lovící dopustí v období krizového stavu, budou orgány státní správy a kárnými komisemi posuzovány výrazně přísněji.

Výkon funkce rybářské stráže je mimořádně důležitá a obětavá činnost, zvláště pak v současné vypjaté situaci, kdy je stále nezbytné udržet respektování pravidel rybolovu.

Z uvedených důvodů děkujeme všem aktivním členům za výkon funkce rybářské stráže a za respektování výše uvedených doporučení.

Zároveň důrazně žádáme všechny lovící, aby striktně dodržovali své povinnosti a rybářské stráži byli nápomocni v rámci ochrany společných zájmů ČRS.

Pracovní skupina RS výboru SvčÚS:

Vladimír Jiříček, Vladimír Krpeš, Radek Krpeš, Jiří Černý, Antonín Sůva

Dne 27. 3. 2020

Ing. Václav Jelínek, rybářský hospodář SvčÚS

27.03.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.