Setkání s kolegy z Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e.v.

Nespojuje nás pouze řeka Labe, ale především láska k rybolovu. V minulém týdnu proběhlo v Kadani každoroční setkání s kolegy z rybářského spolku Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden e.v.

Mimo lovu ryb na řece Ohři, prohlídky města Kadaň a exkurze na líheň lososovitých ryb Povodí Ohře, s. p., u vodárenské nádrže Přísečnice, bylo nejdůležitější částí setkání pracovní jednání a vzájemná výměna zkušeností ohledně organizace a chodu našich spolků, hospodaření na revírech, předávání informací týkajících se legislativy a jednání s orgány státní správy v našich zemích.

Po vyslechnutí problémů, se kterými se rybáři v Sasku potýkají např. ze strany státu a jeho orgánů, můžeme konstatovat, že i přes dílčí problémy týkající se ochrany některých predátorů apod., jsou na tom rybáři v České republice lépe. U našich německých sousedů je například kladen vysoký důraz na ochranu vodního ptactva, ovšem samotní rybáři jsou mnohdy značně omezováni, stejně jako možnosti hospodaření na revírech, které kolegové zarybňují několikanásobně méně, než je běžné v našem územním svazu. Tato skutečnost je dána i tím, že naprostou většinu finančních prostředků musí využívat na platbu pachtovného, zatímco u Severočeského ÚS jsou největší položkou samotné distribuce ryb do revírů. Kolegy překvapila rovněž informace, že škody způsobené chráněnými predátory jsou nám alespoň částečně kompenzovány formou dotace na mimoprodukční funkce rybářských revírů, dle jejich slov je v Německu nereálné získat byť jediné euro. Údiv vzbudila také skutečnost, že v České republice stát samotný například přes Povodí Ohře, s. p., chová ryby a tyto distribuuje do jím obhospodařovaných vodárenských nádrží, toto u našich sousedů rovněž není běžné. Projednáván byl také projekt návratu lososa, na kterém dlouhodobě naše spolky spolupracují.

Letošní rok byl pro oba spolky netypický i s ohledem na opatření související s koronavirem. Vlivem home office a uzavření řady provozů byl v Severočeském územním svazu i v Anglerverband „Elbflorenz“ Dresden nejen zvýšený zájem o členství a povolenky, ale především v jarních měsících byly revíry na obou stranách hranice pod velice silným rybářským tlakem.

I přes současnou situaci týkající se nákazy koronaviru věříme, že bude možné další setkání, na které jsou zástupci Severočeského územního svazu zváni příští rok do Drážďan, a bude možná další vzájemná výměna informací a zkušeností, stejně jako posilování přátelských vztahů s kolegy ze Saska.


16.09.2020, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.