Společnost Mondi Štětí uzavřela se Severočeským územním svazem dohodu o finanční podpoře rozvoje populací ryb v řece Labi

Společnost Mondi Štětí a Severočeský územní svaz uzavřely dohodu v rámci jednání o nápravě situace po úniku hydroxidu sodného do dešťové kanalizace, který 15. ledna způsobil znečištění vody u výpusti do Labe a následný úhyn ryb. Dohoda zahrnuje i finanční podporu, kterou Mondi Štětí poskytne na rozvoj populací ryb v regionu.

Při společném jednání jsme nabyli dojmu, že společnost Mondi Štětí vzniklá situace mrzí a pracuje nejen na důkladném prošetření příčin a vyšším zabezpečení, aby se situace nemohla opakovat, ale zároveň se postavila čelem i k otázce poskytnutí finančních prostředků na obnovu rybích populací zasažených únikem nebezpečné látky.

Dle uzavřené dohody společnost Mondi uhradí částku několikanásobně převyšující vyčíslenou škodu, přičemž finanční prostředky budou využity na obnovu populací v revíru, ale zároveň se Severočeským územním svazem jedná o další dlouhodobé spolupráci. Ta bude zřejmě spočívat nejen v posilování rybích společenstev v řece, ale i dalších oblastech, jako je vzdělávání dětí a mládeže v enviromentální oblasti, a dalších aktivitách (např. soutěže pro děti, rybářské závody, úklid kolem revírů).

Jako Severočeský územní svaz oceňujeme, že se společnost Mondi staví k celé věci čelem a nesnaží se své pochybení zakrývat či bagatelizovat. Naopak její aktivní a vstřícný přístup je ukázkou správného příkladu pro všechny nepoctivé, přírodu a životní prostředí ignorující subjekty. Věříme zároveň, že se jedná o nový začátek vzájemných vztahů, které budou ve prospěch života v řece.


14.02.2022, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.