Stát opět hradí škody na rybách způsobené kormorány

1. 1. 2018 vstoupila v účinnost novela zákona, podle které bude stát opět vyplácet rybářům náhrady za škody, jež na rybách způsobili kormoráni. Tato praxe se podle poslanecké novely ale vrací jen na tři roky.
Vyplácení náhrad skončilo s dubnem 2013, kdy kormorán vypadl ve vyhlášce ze seznamu zvláště chráněných živočichů. V zákonu o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy však kormorán zůstal. Poslanci proto navrhli kormorána ze zákona vyškrtnout a zavést tříleté přechodné období pro odškodňování. Od nynějška do konce roku 2019 tak budou rybáři dostávat stoprocentní náhradu prokazatelně způsobených škod a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 náhradu 80procentní.

Dne 12. července 2017 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů. Došlo k vyškrtnutí Kormorána velkého z §3 Vybraní živočichové zákona č. 115/2000 Sb. a vložení přechodného ustanovení k vyplácení náhrad škod způsobených kormoránem na chovných rybnících. Netýká se vyplácení náhrad škod na revírech. 

Důvodem pro vypuštění kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů bylo podle předkladatelů novely to, že přestal existovat celospolečenský zájem na jeho ochraně. Umožní to podle nich i jeho lov podle pravidel v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Ve tříletém období by mohly početní stavy kormorána klesnout.

09.01.2018, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.