Světový den strážců přírody 2023

U Panské skály v Kamenickém Šenově se v sobotu 29.7.2023 konal Světový den strážců přírody, kde ve spolupráci s MO Děčín nechyběla ani prezentace Českého rybářského svazu, z. s., Severočeského svazu, potažmo naší Rybářské stráže.

Velice potěšující byl v průběhu celého dne opravdu široký zájem veřejnosti o tuto akci, to pak především ze strany dětí, které se za odměnu účastnily řady soutěží, včetně "lovu ryb udicí" a poznávání ryb našich vod. Padla i řada dotazů na možnost přihlášení dětí do rybářských kroužků, problematiku rybolovu na severu Čech, včetně projektů svazu (např. Projekt losos), diskutovalo se také o pytláctví, nedodržování platných předpisů ze strany některých rybářů apod.

Přínosná byla i diskuze s řadou kolegů ze Stráže přirody, AOPK, NP, CHKO, ČIŽP apod. Severočeský územní svaz se této akce letos účastnil poprvé, ale budeme se těšit i na další ročník, na který bude naše prezentace i díky velkému zájmu veřejnosti jak předpokládáme rozšířena.


30.07.2023, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.