Úhyn ryb na nádrži Modlanská

V týdnu od 4. 9. 2017 byl zpozorován úhyn ryb na mimopstruhovém rybářském revíru 441 002 Bílina 2, podrevír č. 13 - Modlanská. Mezi uhynulými druhy ryb byly především trofejní jedinci dravců, zejména candát obecný a sumec velký, dále pak tolstolobik bílý a cejn velký, ojediněle okoun říční a plotice obecná. Do současné doby bylo vyloveno odhadem 2 tuny leklých ryb, které byly následně odváženy do kafilerie. Příčina úhynu je pravděpodobně kyslíkový deficit ve vodním sloupci způsobený přitekajícími nečištěnými odpadními vodami. Jelikož vodní nádrž Modlany se potýká také s masivním výskytem sinic, tzv. vodním květem, může Jako podpůrný faktor úhynu hrát roli také teplota vody a náhlé výkyvy tlaku.
Případem se zabývá vodoprávní úřad, Magistrátu města Teplice, odbor životního prostředí, který zajistil odběr vzorků vody. Po obdržení výsledků těchto rozborů bude Severočeský územní svaz dále postupovat ve věci náhrady škody od domnělého původce.  

Nutno podotknout, že do vodní nádrže Modlany, kterou napájí Modlanský potok, jsou řadu let svedeny volné kanalizační výusti z rodinných domů, jejichž majitelé zde vypouští nečistěné odpadní vody. Hlavním zdrojem nečištěných odpadních vod, které vyusťují svým přepadem do Modlanského potoka, je však čerpací stanice odpadních vod v obci Sobědruhy. Tato stanice již několik let svým přepadem - dešťovou odlehčovací komorou v silně deštivém počasí vypouští nečištěné odpadní vody do Modlanského potoka, čímž způsobuje enormní přísun organických látek do Modlanské nádrže. Tyto látky jsou výborným zdrojem živin pro rozvoj sinic a následně úbytku kyslíku ve vodě. Rovněž dochází k silnému zanášení nádrže a ke hromadění sedimentu jehož následek je snížení hloubky vodního sloupce v nádrži. Tímto dochází v létě k rychlejšímu prohřívání vody v nádrži a v zimě naopak k rychlejšímu zamrznutí, což také negativně působí na život tamější obsádky ryb.

Odkaz na fotografie a webové stránky ČRS, z. s., MO Teplice

Obdobný případ s takto fatálními důsledky byl způsoben již v roce 2010.  

Od 11. září 2017 je na tomto revíru vyhlášen úplný zákaz rybolovu až do odvolání. Vyznačeno na rozmístěných tabulích kolem nádrže. O ukončení tohoto zákazu vás budeme informovat.


18.09.2017, Český rybářský svaz
Otto František Babler
Toužíš po myšlence? Buď tichý a trpělivý rybář.